Montenegrin

CISAP 2017 - Stipendije

Nacionalna škola za administraciju (ENA) i Francuska ambasada nudi program seminara (od jedne do tri sedmice) u Francuskoj, za obuku crnogorskih službenika državne uprave.

Opširnije...

Obuke - Singapur

Vlada Republike Singapura organizuje obuke u okviru programa saradnje Singapore Cooperation Programme Training wards (SCPTA)/Small Island Developing States Technical Cooperation Programme (SIDSTEC).

Opširnije...

Obuke u organizaciji Vlade Kraljevine Tajlanda

Agencija za međunarodnu saradnju Tajlanda (TICA), u okviru programa pod nazivom „Godišnji međunarodni programi obuka" (AITC), organizuje seminare u oblastima održivog razvoja, bezbjednosti hrane, eko-turizma, klimatskih promjena, javnog zdravlja itd.

Planirano je da TICA organizuje, u periodu 2017-2019 više od 90 kratkih obuka.

Opširnije...

Dvodnevna obuka za sekretare sudova i upravitelje pisarnica na teme: „Vladavina prava, upravljanje, administracija i kvalitet pravosuđa“ i „Upravljanje prekograničnim aktivnostima“

Uprava za kadrove uz podršku Evropskog centra za sudije i pravnike iz Luksemburga koji funkcioniše u okviru EIPA-e (Evropski institut za državnu upravu) nastavlja sa realizacijom aktivnosti na implementaciji Programa obuka za sudsku i tužilačku administraciju, kao i za zaposlene u sudskom i tužilačkom savjetu, obavezi koja je proistekla iz Akcionog plana za poglavlje 23 (mjere na koje se obaveza odnosi: 1.1.4.3.2; 1.1.4.4.4; 1.4.4.7 i 1.4.4.8).

Opširnije...

Najava prezentacije Okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

U toku 2016. godine, Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA OECD , započela je aktivnosti na poboljšanju usluga kod zapošljavanja i selekcije, obuke i razvoja službenika iz redova visokog rukovodnog kadra u državnim organima. Za ovu ciljnu grupu profesionalizam, posvećenost i liderstvo od izuzetnog su značaja za  implementaciju reforme javne uprave, kao i unaprjeđenja kapaciteta cjelikupne administracije kod ispunjavanja strateških ciljeva.

Opširnije...

JAVNI POZIV licima sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka.

Tekst Javnog poziva možete naći OVDJE.

OTKAZAN SEMINAR "ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA"

Seminar na temu "Zaštitnik ljudskih prava i sloboda" koji je planiran za 01.decembar  - NEĆE SE ODRŽATI.

Analitička kartica i putni nalozi

U skladu sa članom 28 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Uprava za kadrove redovno objavljuje nedjeljne izvještaje analitičkih kartica i putnih naloga link.

JAVNI POZIV za učešće u programu stručnog osposobljavanja 2016/2017

Prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja, državni organi - institucije nadležne za poslove obrazovanja, zdravstva, policije, vojske i kulture, privredna društva u većinskom državnom vlasništvu kao i javne službe čiji je osnivač opština podnose Upravi za kadrove.

Opširnije...

IX Godišnja konferencija ReSPA: Optimizacija javne administracije u regionu Zapadnog Balkana

Podgorica, 15/16. novembar 2016. – Kako bi cjelovitije obuhvatila složenost optimizacije javne administracije na Zapadnom Balkanu, Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) je svoju IX Godišnju konferenciju posvetila raspravi o iskustvima, metodologijama i inovativnim praksama u tom procesu. ReSPA je izabrala ovu temu kako bi pomogla u demistifikovanju optimizacije kao jednog od najvažnijih mehanizama za podsticanje reforme javne administracije ka ostvarivanju racionalnijih, transparentnijih i odgovornijih usluga za građane regiona.

Opširnije...

Seminar na temu "Planiranje unutrašnje revizije"

Seminar na temu "Planiranje unutrašnje revizije" koji je predviđen Planom obuka za lokalnu samoupravu, održaće se 18. novembara 2016. godine u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove, s početkom u 10h.

Opširnije...

Najava obuke „Formalna korespondencija i pisanje izvještaja na engleskom jeziku“

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Crnoj Gori organizuje obuku na temu „Formalna korespondencija i pisanje izvještaja na engleskom jeziku"

Obuka će se održati dana  22, 23, 24 i 25 novembra  sa početkom u 09:00h  u prostorijama Uprave za kadrove.

Opširnije...

Novi termin obuke na temu "ZABRANA DISKRIMINACIJE"

Uprava za kadrove, zbog velikog interesovanja polaznika, organizuje još jednu obuku na temu "Zabrana diskriminacije". Obuka će se održati 28.novembra u prostorijama Uprave za kadrove s početkom u 9:30. Prijavljivanje polaznika se vrši putem Centralne  kadrovske evidencije.

Prijem za učesnike seminara organizovanih u NR Kini

Ambasada Narodne Republike Kine u Crnoj Gori je u subotu 5.11.2016.godine u  saradnji sa kabinetom potpredsjednika Vlade Crne Gore g-dina  Vujice Lazovića  organizovala  prijem za učesnike seminara organizovanih u  NR Kini. Tim podvodom  njegova ekselencija  Ambasador  NR Kine  Cui  Zhiwei je pozdravio prisutne a u ime Vlade Crne Gore  direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković.

Opširnije...

Najava: Drugi sastanak radne grupe povodom Izrade okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

U toku 2016. godine, Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA OECD , započela je aktivnosti na poboljšanju usluga kod zapošljavanja i selekcije, obuke i razvoja službenika iz redova visokog rukovodnog kadra u državnim organima. Za ovu ciljnu grupu profesionalizam, posvećenost i liderstvo od izuzetnog su značaja za  implementaciju reforme javne uprave, kao i unaprjeđenja kapaciteta cjelikupne administracije kod ispunjavanja strateških ciljeva.

Opširnije...

Okrugli sto na temu: „Edukacija zaposlenih iz oblasti rodne ravnopravnosti".

Uprava za kadrove u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje i Privrednom komorom u okviru manifestacije „XV Dani obrazovanja i učenja odraslih" organizovala je okrugli sto na temu: „Edukacija zaposlenih iz oblasti rodne ravnopravnosti".

Opširnije...

Seminar "Predstavljanje novog Zakona o upravnom postupku"

Seminar na temu "Predstavljanje novog Zakona o upravnom postupku" održaće se 02.-03. novembra 2016. godine, u Upravi za kadrove, s početkom u 09.30h.

Opširnije...

Radionica ''ANALIZA POTREBA ZA STRUČNIM OSPOSOBLJAVANJEM I USAVRŠAVANJEM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTNIKA"

Uprava za kadrove organizuje ciklus radionica na temu 'Analiza potreba za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem državnih službenika i namještenika' koje će se realizovati u toku novembra.

Opširnije...

Seminar na temu "Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji"

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore organizuje seminar na temu "Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji" koji će se održati 28. oktobra 2016. godine u zgradi Opštine Bijelo Polje, s početkom u 10h.

Opširnije...

Konsultativni sastanak "STANDARDI KONSULTOVANJA U KREIRANJU JAVNIH POLITIKA"

Uprava za kadrove u saradnji sa Kancelarijom za saradnju s nevladinim organizacijama, uz podršku projekta „Tehničke podrške razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori", kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, organizuje konsultativni sastanak u vezi sa standardima konsultovanja u kreiranju javnih politika koji će se održati 28. oktobra 2016. godine u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove, s početkom u 9h.

Opširnije...

Strana 1 od 29

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova; postavljeno 19.01.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 19.11.2016. godine za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvr... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave za javne nabavke; postavljeno 19.01.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 17.12.2016. godine, za potrebe Uprave za javne nabavke, koju je utvrdila Uprav... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Podgorici; postavljeno 18.01.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove 17.12.2016. godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Podgorici za radno m... >>
Datum provjere sposobnosti [Lučka uprava; postavljeno 17.01.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 24.12.2016. godine objavila za potrebe Ministarstva saobraćaja i pomorstv... >>
Datum provjere sposobnosti [Višeg suda u Podgorici; postavljen 16.01.2017.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 17.12.2016. godine objavila za potrebe Višeg suda u Podgorici, za radno m... >>
Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 16.01.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa koji je Uprava za kadrove 28.12.2016. godine, objavila za potrebe Ministars... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Višeg suda u Bijelom Polju; postavljeno 16.01.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 03.12.2016. godine, za potrebe, Višeg suda u Bijel... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova; postavljeno 13.01.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 05.11.2016. godine, za potrebe Ministarstva unutraš... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave policije; postavljeno 13.01.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 19.11.2016. godine, za potrebe Ministarstva unutraš... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave policije; postavljeno 13.01.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 19.11.2016. godine, za potrebe Ministarstva unutraš... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave policije; postavljeno 13.01.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 19.11.2016. godine, za potrebe Ministarstva unutraš... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave policije; postavljeno 13.01.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 26.11.2016. godine, za potrebe Ministarstva unutraš... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija; postavljeno 13.01.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 04.06.2016. godine, za potrebe Ministarstva finansija, koju je utvrdila Uprava za k... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 13.01.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 19.11.2016. godine, za potrebe Ministarstva finansija-Poreske uprave, koju je utvrd... >>
Datum provjere sposobnosti [Uprave za javne nabavke; postavljeno 11.01.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa koji je Uprava za kadrove 17.12.2016. godine objavila za potrebe Uprave za ... >>
Datum provjere sposobnosti [Uprave policije; postavljeno 11.01.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove dana 21.11.2016. godine objavila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslo... >>
Datum provjere sposobnosti [Apelacionog suda Crne Gore; postavljeno 11.01.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/16-16360/2 koji je Uprava za kadrove dana 17.12.2016. godine objavila za potrebe Apelaci... >>
Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 11.01.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa br. 02/1-112/16-16567/2 koji je Uprava za kadrove dana 17.12.2016. godine o... >>
Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 11.01.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa br. 02/1-112/16-16570/2 koji je Uprava za kadrove dana 17.12.2016. god... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva održivog razvoja i turizma; postavljeno 10.01.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove 26.11.2016. godine objavila za potrebe Ministarstva održivog razvoja i tur... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Suda za prekršaje Bijelo Polje, postavljeno 09.01.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 19.11.2016. godine, za potrebe Suda za prekršaje Bijelo Polje i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrd... >>
Datum provjere sposobnosti [Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja; postavljeno 09.01.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 26.11.2016. godine objavila za potrebe Fonda penzijskog i invalidskog osig... >>
Datum provjere sposobnosti [Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore; postavljeno 06.01.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 26.11.2016. godine objavila za potrebe Fonda penzijskog i invalidskog osig... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Nikšiću; postavljeno 30.12.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 23.11.2016. godine, za potrebe Osnovnog suda u Nikšiću koju je utvrdila Upra... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home