Montenegrin

Potpisivanje Memoranduma o saradnji

Dana 24.02.2017 godine sa početkom u 10 sati biće potpisan Memorandum o saradnji između Uprave za kadrove i Centra za građansko obrazovanje. Memorandum će  potpisati direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i direktorica Centra za građansko obrazovanje g-đa Daliborka Uljarevic.

Memorandum će biti potpisan povodom najave realizacije Projekta " Znanje i vještine za posao" .

Opširnije...

POSJETA DELGACIJE REPUBLIKE ALBANIJE UPRAVI ZA KADROVE

Dana 23. februara, Uprava za kadrove biće domaćin delegaciji Ministarstva za inovacije i javnu upravu republike Albanije. U okviru šeme mobilnosti, organizovane od strane Regionalne škole za državnu upravu (Respa), albanska delegacija boraviće u Podgorici 23. i 24. februara. Cilj posjete je bolje upoznavanje sa  crnogorskom  javnom  upravom, razmjena iskustva i dobre prakse i buduća  saradnja  u ovoj oblasti.

Najava prezentacije: „ Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina u upravljanju ljudskim resursima “

Uprava za kadrove u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Podgorici, Asocijacijom menadzera Crne Gore  kao i sa  Britanskom organizacijom NICO ( Međunarodna organizacija sjeverne Irske)  organizovaće  prezentaciju pod nazivom „Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina u upravljanju ljudskim resursima  " dana 15 februara  2017 godine sa početkom u 10 sati u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove.

Opširnije...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA PSIHOLOGA CRNE GORE

U prostorijama Uprave za kadrove je danas, 31. 01. 2017. godine, održana sjednica Skupštine Udruženja psihologa Crne Gore. Ispred velikog broja učesnika, koji su se odazvali pozivu, eminentnih i istaknutih psihologa, pozdravne riječi prisutnima su uputili gdin Radiša Šćekić, predsjednik Udruženja psihologa Crne Gore (UPCG), kao i gdin Benjamin Perks, šef Unicef-a u Crnoj Gori.

Opširnije...

Najava obuke „Vještine prezentacije i javni nastup“

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Crnoj Gori organizuje obuku na temu „Vještine prezentacije i javni nastup"

Obuka će se održati dana  24, 25, 26  i 27 januara  sa početkom u 09:00h  u prostorijama Regionalne škole za državnu upravu u Danilovgradu.

Opširnije...

CISAP 2017 - Stipendije

Nacionalna škola za administraciju (ENA) i Francuska ambasada nudi program seminara (od jedne do tri sedmice) u Francuskoj, za obuku crnogorskih službenika državne uprave.

Opširnije...

Obuke - Singapur

Vlada Republike Singapura organizuje obuke u okviru programa saradnje Singapore Cooperation Programme Training wards (SCPTA)/Small Island Developing States Technical Cooperation Programme (SIDSTEC).

Opširnije...

Obuke u organizaciji Vlade Kraljevine Tajlanda

Agencija za međunarodnu saradnju Tajlanda (TICA), u okviru programa pod nazivom „Godišnji međunarodni programi obuka" (AITC), organizuje seminare u oblastima održivog razvoja, bezbjednosti hrane, eko-turizma, klimatskih promjena, javnog zdravlja itd.

Planirano je da TICA organizuje, u periodu 2017-2019 više od 90 kratkih obuka.

Opširnije...

Dvodnevna obuka za sekretare sudova i upravitelje pisarnica na teme: „Vladavina prava, upravljanje, administracija i kvalitet pravosuđa“ i „Upravljanje prekograničnim aktivnostima“

Uprava za kadrove uz podršku Evropskog centra za sudije i pravnike iz Luksemburga koji funkcioniše u okviru EIPA-e (Evropski institut za državnu upravu) nastavlja sa realizacijom aktivnosti na implementaciji Programa obuka za sudsku i tužilačku administraciju, kao i za zaposlene u sudskom i tužilačkom savjetu, obavezi koja je proistekla iz Akcionog plana za poglavlje 23 (mjere na koje se obaveza odnosi: 1.1.4.3.2; 1.1.4.4.4; 1.4.4.7 i 1.4.4.8).

Opširnije...

Najava prezentacije Okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

U toku 2016. godine, Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA OECD , započela je aktivnosti na poboljšanju usluga kod zapošljavanja i selekcije, obuke i razvoja službenika iz redova visokog rukovodnog kadra u državnim organima. Za ovu ciljnu grupu profesionalizam, posvećenost i liderstvo od izuzetnog su značaja za  implementaciju reforme javne uprave, kao i unaprjeđenja kapaciteta cjelikupne administracije kod ispunjavanja strateških ciljeva.

Opširnije...

JAVNI POZIV licima sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka.

Tekst Javnog poziva možete naći OVDJE.

OTKAZAN SEMINAR "ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA"

Seminar na temu "Zaštitnik ljudskih prava i sloboda" koji je planiran za 01.decembar  - NEĆE SE ODRŽATI.

Analitička kartica i putni nalozi

U skladu sa članom 28 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Uprava za kadrove redovno objavljuje nedjeljne izvještaje analitičkih kartica i putnih naloga link.

JAVNI POZIV za učešće u programu stručnog osposobljavanja 2016/2017

Prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja, državni organi - institucije nadležne za poslove obrazovanja, zdravstva, policije, vojske i kulture, privredna društva u većinskom državnom vlasništvu kao i javne službe čiji je osnivač opština podnose Upravi za kadrove.

Opširnije...

IX Godišnja konferencija ReSPA: Optimizacija javne administracije u regionu Zapadnog Balkana

Podgorica, 15/16. novembar 2016. – Kako bi cjelovitije obuhvatila složenost optimizacije javne administracije na Zapadnom Balkanu, Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) je svoju IX Godišnju konferenciju posvetila raspravi o iskustvima, metodologijama i inovativnim praksama u tom procesu. ReSPA je izabrala ovu temu kako bi pomogla u demistifikovanju optimizacije kao jednog od najvažnijih mehanizama za podsticanje reforme javne administracije ka ostvarivanju racionalnijih, transparentnijih i odgovornijih usluga za građane regiona.

Opširnije...

Seminar na temu "Planiranje unutrašnje revizije"

Seminar na temu "Planiranje unutrašnje revizije" koji je predviđen Planom obuka za lokalnu samoupravu, održaće se 18. novembara 2016. godine u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove, s početkom u 10h.

Opširnije...

Najava obuke „Formalna korespondencija i pisanje izvještaja na engleskom jeziku“

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Crnoj Gori organizuje obuku na temu „Formalna korespondencija i pisanje izvještaja na engleskom jeziku"

Obuka će se održati dana  22, 23, 24 i 25 novembra  sa početkom u 09:00h  u prostorijama Uprave za kadrove.

Opširnije...

Novi termin obuke na temu "ZABRANA DISKRIMINACIJE"

Uprava za kadrove, zbog velikog interesovanja polaznika, organizuje još jednu obuku na temu "Zabrana diskriminacije". Obuka će se održati 28.novembra u prostorijama Uprave za kadrove s početkom u 9:30. Prijavljivanje polaznika se vrši putem Centralne  kadrovske evidencije.

Prijem za učesnike seminara organizovanih u NR Kini

Ambasada Narodne Republike Kine u Crnoj Gori je u subotu 5.11.2016.godine u  saradnji sa kabinetom potpredsjednika Vlade Crne Gore g-dina  Vujice Lazovića  organizovala  prijem za učesnike seminara organizovanih u  NR Kini. Tim podvodom  njegova ekselencija  Ambasador  NR Kine  Cui  Zhiwei je pozdravio prisutne a u ime Vlade Crne Gore  direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković.

Opširnije...

Najava: Drugi sastanak radne grupe povodom Izrade okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

U toku 2016. godine, Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA OECD , započela je aktivnosti na poboljšanju usluga kod zapošljavanja i selekcije, obuke i razvoja službenika iz redova visokog rukovodnog kadra u državnim organima. Za ovu ciljnu grupu profesionalizam, posvećenost i liderstvo od izuzetnog su značaja za  implementaciju reforme javne uprave, kao i unaprjeđenja kapaciteta cjelikupne administracije kod ispunjavanja strateških ciljeva.

Opširnije...

Strana 1 od 29

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva sporta; postavljeno 23.02.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove 28.01.2017. godine objavila za Ministarstva sporta za radna mjesta: samosta... >>
Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 22.02.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 27.01.2017. godine objavila za potrebe Ministars... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Bijelom Polju; postavljeno 21.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 14.01.2017. godine za potrebe Osnovnog suda u Bijelom Polju i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; postavljeno 21.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 17.12.2016. godine za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utv... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Suda za prekršaje u Budvi; postavljeno 21.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa, objavljenog dana 14.01.2017. godine, za potrebe Suda za prekršaje u Budvi i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Agencije za mirno rješavanje radnih sporova; postavljeno 20.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 31.12.2016. godine, za potrebe Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, k... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva prosvjete; postavljeno 20.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 20.01.2017. godine, za potrebe Ministarstva prosvjete, koju je utvrdila Uprava za ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Suda za prekršaje u Podgorici; postavljeno 20.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 28.12.2016. godine, za potrebe Suda za prekršaje u Podgorici, koju je utvrdila Up... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 20.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 31.12.2016. godine, za potrebe Ministarstva finansija-Poreske uprave, i Rang Listu za izbor kandidata, koju j... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Sekretarijata za zakonodavstvo; postavljeno 17.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 18.01.2017. godine, za potrebe Sekretarijata za zakonodavstvo, koju je utvrdila Upr... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Agencije za zaštitu konkurencije; postavljeno 17.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 31.12.2016. godine, za potrebe Agencije za zaštitu konkurencije, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je ut... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Direkcije za željeznice; postavljeno 17.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 14.01.2017. godine, za potrebe Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkc... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva prosvjete; postavljeno 16.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 11.01.2017. godine, za potrebe Ministarstva prosvjete, koju je utvrdila Uprava za ... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Nikšiću; postavljeno 16.02.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 20.01.2017. godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Nikšiću za... >>
Datum provjere sposobnosti [Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju; postavljeno 16.02.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 31.12.2016. godine objavila za potrebe Zavoda za hidrometeorologiju i... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja; postavljeno 16.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 31.12.2016. godine, za potrebe Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i Rang Listu za izbor kandidata, koj... >>
Datum provjere sposobnost[ Osnovnog suda u Podgorici; postavljen 15.02.2017.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 31.12.2016. godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Podgorici, za radno... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva održivog razvoja i turizma; postavljeno 15.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 31.12.2016. godine, za potrebe Ministarstva održivog razvoja i turizma, koju ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva prosvjete; postavljeno 14.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 31.12.2016. godine za potrebe Ministarstva prosvjete i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Državnog arhiva; postavljeno 14.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 31.12.2016. godine, za potrebe Državnog arhiva, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava za ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave za javne nabavke; postavljeno 14.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 31.12.2016. godine za potrebe Uprave za javne nabavke i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprav... >>
Datum provjere sposobnosti [Fonda za zdravstveno osiguranje; postavljeno 10.02.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove, dana 18.01.2017. godine objavila za potrebe Fon... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova- Uprave policije, postavljeno 09.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 24.12.2016. godine, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova- Uprave policije i... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Višeg suda u Podgorici, postavljeno 09.02.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 28.12.2016. godine, za potrebe Višeg suda u Podgorici i Rang Listu za izbor kandid... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home