Montenegrin

Obavještenje za učesnike seminara u Upravi za kadrove!

Zbog prelaska na novo radno vrijeme od 7 do 15 časova, seminari u Upravi za kadrove će od ponedjeljka 3. aprila počinjati u 8 i 30. 

Najava konferencije "Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra u državnoj administraciji " 4.-6. april

Uprava za kadrove uz podršku Hanns Seidel Fondacije Regionalne škole za javnu upravu -RESPA-e, organizuju regionalnu konferenciju na temu „Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra  u državnoj administraciji", koja će se održati od 04. do 06. aprila 2017. godine u Bečićima, u hotelu Splendid.

Opširnije...

Rukovodstvo u međunarodnoj bezbjednosti, Ženeva

Obavještavamo o obuci: "Rukovodstvo u međunarodnoj bezbjednosti", koja će se održati u periodu od 9. oktobra 2017. godine do 25. maja 2018. godine u Ženevi, u organizaciji Ženevskog centra za bezbjednosnu politiku (GCSP).

Opširnije...

Najava radionice“Efikasne komunikacione vještine , koristeći engleski jezik kao zajednički jezik u različitom kulturnom radnom okruženju sa institucijama EU „

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Podgorici realizuje trodnevnu obuku na temu "Efikasne komunikacione vještine , koristeći engleski jezik kao zajednički jezik u različitom kulturnom radnom okruženju sa institucijama EU„

Radionica će se održati dana 28, 29 i 30 marta u prostorijama hotela Ramada u Podgorici.

Opširnije...

Potpisan Memorandum o saradnji izmedju Uprave za kadrove i Radio televizije Crne Gore

 

15 mart 2017

Želeći da osnaže i prošire saradnju iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, svjesni značaja ljudskih resursa sa aspekta unaprjedjenja javnog sektora, imajući u vidu različite programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje nudi Uprava za kadrove, te prepoznajući mogućnosti da se kroz javni servis široka javnost informiše o standardima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, direktorica Uprava za kadrove, Svetlana Vuković i v.d direktorica Radio i televizije Crne Gore, Andrijana Kadija, potpisale su Memorandum o saradnji.

Konkretne aktivnosti za period 2017/18 biće precizirane Akcionim planom za implementaciju Memoranduma.

Kurs "Politički i ekonomski aspekti osnaživanja žena" od 12-29. juna 2017. godine u Haifi, Izrael

Izraelska agencija za razvoj međunarodne saradnje u okviru Ministarstva vanjskih poslova Izraela, proslijedila je Ministarstvu vanjskih poslova obavještenje o mogućnosti učešća crnogorskih kandidata na kursu pod nazivom Politički i ekonomski aspekti osnaživanja žena, koji će se održati u periodu od 12-29. juna 2017. godine u Haifi, Izrael.

Opširnije...

Održana radionica „Liderstvo i upravljanje promjenama“

Uprava za kadrove, uz podršku  Ministarstva vanjskih poslova Irske  je organizovala  radionicu na temu „Liderstvo i upravljanje promjenama" .

Radionica   se održala 07. i  08. Marta 2017. godine u Bečićima, hotel „Splendid".

Opširnije...

Najava radionice „Liderstvo i upravljanje promjenama“

Uprava za kadrove, uz podršku  Ministarstva vanjskih poslova Irske  organizuje radionicu na temu „Liderstvo i upravljanje promjenama" .

Radionica  će se održati 07. i  08. Marta 2017. godine u Bečićima, hotel „Splendid".

Cilj obuke je da se rukovodećem kadru približi koncept liderstva kao procesa i da im se predstavi način na koji lideri grade autoritet u svom timu.

Opširnije...

Potpisivanje Memoranduma o saradnji

Dana 24.02.2017 godine sa početkom u 10 sati biće potpisan Memorandum o saradnji između Uprave za kadrove i Centra za građansko obrazovanje. Memorandum će  potpisati direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i direktorica Centra za građansko obrazovanje g-đa Daliborka Uljarevic.

Memorandum će biti potpisan povodom najave realizacije Projekta " Znanje i vještine za posao" .

Opširnije...

POSJETA DELGACIJE REPUBLIKE ALBANIJE UPRAVI ZA KADROVE

Dana 23. februara, Uprava za kadrove biće domaćin delegaciji Ministarstva za inovacije i javnu upravu republike Albanije. U okviru šeme mobilnosti, organizovane od strane Regionalne škole za državnu upravu (Respa), albanska delegacija boraviće u Podgorici 23. i 24. februara. Cilj posjete je bolje upoznavanje sa  crnogorskom  javnom  upravom, razmjena iskustva i dobre prakse i buduća  saradnja  u ovoj oblasti.

Najava prezentacije: „Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina u upravljanju ljudskim resursima “

Uprava za kadrove u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Podgorici, Asocijacijom menadzera Crne Gore  kao i sa  Britanskom organizacijom NICO ( Međunarodna organizacija sjeverne Irske)  organizovaće  prezentaciju pod nazivom „Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina u upravljanju ljudskim resursima  " dana 15 februara  2017 godine sa početkom u 10 sati u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove.

Opširnije...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA PSIHOLOGA CRNE GORE

U prostorijama Uprave za kadrove je danas, 31. 01. 2017. godine, održana sjednica Skupštine Udruženja psihologa Crne Gore. Ispred velikog broja učesnika, koji su se odazvali pozivu, eminentnih i istaknutih psihologa, pozdravne riječi prisutnima su uputili gdin Radiša Šćekić, predsjednik Udruženja psihologa Crne Gore (UPCG), kao i gdin Benjamin Perks, šef Unicef-a u Crnoj Gori.

Opširnije...

Najava obuke „Vještine prezentacije i javni nastup“

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Crnoj Gori organizuje obuku na temu „Vještine prezentacije i javni nastup"

Obuka će se održati dana  24, 25, 26  i 27 januara  sa početkom u 09:00h  u prostorijama Regionalne škole za državnu upravu u Danilovgradu.

Opširnije...

CISAP 2017 - Stipendije

Nacionalna škola za administraciju (ENA) i Francuska ambasada nudi program seminara (od jedne do tri sedmice) u Francuskoj, za obuku crnogorskih službenika državne uprave.

Opširnije...

Obuke - Singapur

Vlada Republike Singapura organizuje obuke u okviru programa saradnje Singapore Cooperation Programme Training wards (SCPTA)/Small Island Developing States Technical Cooperation Programme (SIDSTEC).

Opširnije...

Obuke u organizaciji Vlade Kraljevine Tajlanda

Agencija za međunarodnu saradnju Tajlanda (TICA), u okviru programa pod nazivom „Godišnji međunarodni programi obuka" (AITC), organizuje seminare u oblastima održivog razvoja, bezbjednosti hrane, eko-turizma, klimatskih promjena, javnog zdravlja itd.

Planirano je da TICA organizuje, u periodu 2017-2019 više od 90 kratkih obuka.

Opširnije...

Dvodnevna obuka za sekretare sudova i upravitelje pisarnica na teme: „Vladavina prava, upravljanje, administracija i kvalitet pravosuđa“ i „Upravljanje prekograničnim aktivnostima“

Uprava za kadrove uz podršku Evropskog centra za sudije i pravnike iz Luksemburga koji funkcioniše u okviru EIPA-e (Evropski institut za državnu upravu) nastavlja sa realizacijom aktivnosti na implementaciji Programa obuka za sudsku i tužilačku administraciju, kao i za zaposlene u sudskom i tužilačkom savjetu, obavezi koja je proistekla iz Akcionog plana za poglavlje 23 (mjere na koje se obaveza odnosi: 1.1.4.3.2; 1.1.4.4.4; 1.4.4.7 i 1.4.4.8).

Opširnije...

Najava prezentacije Okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

U toku 2016. godine, Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA OECD , započela je aktivnosti na poboljšanju usluga kod zapošljavanja i selekcije, obuke i razvoja službenika iz redova visokog rukovodnog kadra u državnim organima. Za ovu ciljnu grupu profesionalizam, posvećenost i liderstvo od izuzetnog su značaja za  implementaciju reforme javne uprave, kao i unaprjeđenja kapaciteta cjelikupne administracije kod ispunjavanja strateških ciljeva.

Opširnije...

JAVNI POZIV licima sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka.

Tekst Javnog poziva možete naći OVDJE.

OTKAZAN SEMINAR "ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA"

Seminar na temu "Zaštitnik ljudskih prava i sloboda" koji je planiran za 01.decembar  - NEĆE SE ODRŽATI.

Strana 1 od 29

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Datum provjere sposobnosti [Uprave za nekretnine; postavljeno 28.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove 04.03.2017. godine objavila za Ministarstva finansija – Uprave za nekretn... >>
Datum provjere sposobnosti [Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; postavljeno 28.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 15.02.2017. godine objavila za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Zaštitinika ljudskih prava i sloboda Crne Gore; postavljeno 28.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 22.02.2017. godine, za potrebe Zaštitinika ljudskih prava i sloboda Crne Gore... >>
Datum provjere sposobnosti [Suda za prekršaje Bijelo Polje; postavljeno 28.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 01.03.2017. godine objavila za potrebe Suda za prekršaje Bijelo Polje za ... >>
Datum provjere sposobnosti [Fonda za obeštećenje; postavljeno 28.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 15.02.2017. godine, za potrebe Fonda za obeštećenje i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprav... >>
Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 28.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 25.02.2017.godine objavila za potrebe Ministarstva finansija – Pore... >>
Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 27.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 25.02.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija – Poreske ... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 04.03.2017. godine objavila za potrebe Osnovnog državnog tužilaštv... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Upravnog suda Crne Gore; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 18.02.2017. godine, za potrebe Upravnog suda Crne Gore, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Upr... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva sporta; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 01.03.2017. godine, za potrebe Ministarstva sporta, koju je utvrdila Uprava za kad... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva sporta; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 28.01.2017. godine, za potrebe Ministarstva sporta i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava z... >>
Datum provjere sposobnosti [Generalnog sekretarijata predsjednika Crne Gore; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 01.03.2017. godine objavila za potrebe Generalnog sekretarijata preds... >>
Datum provjere sposobnosti [Sekretarijata sudskog savjeta; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 15.02.2017. godine objavila za potrebe Sekretarijata sudskog savjeta, za r... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa koji je Uprava za kadrove 08.03.2017. godine objavila za Ministarstva unutr... >>
Datum provjere sposobnosti [Sekretarijata sudskog savjeta; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 15.02.2017. godine objavila za potrebe Sekretarijata sudskog savjeta, za r... >>
Datum provjere sposobnosti [Generalnog sekretarijata Vlada Crne Gore; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-1600/2 koji je Uprava za kadrove dana 04.03.2017. godine objavila za potrebe Generaln... >>
Datum provjere sposobnosti [Suda za prekršaje u Bijelom Polju; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 18.02.2017. godine objavila za potrebe Suda za prekršaje u Bijelom P... >>
Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-1540/2 koji je Uprava za kadrove dana 25.02.2017. godine objavila za potrebe Ministar... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 15.02.2017. godine, za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, koju je utv... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 10.02.2017. godine, za potrebe Ministarstva finansija-Poreske uprave, i Rang Listu ... >>
Datum provjere sposobnosti [Vrhovnog suda Crne Gore; postavljeno 23.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa, koji je Uprava za kadrove 22.02.2017. godine objavila za potrebe Vrhovnog... >>
Datum provjere sposobnosti [Uprave za nekretnine; postavljeno 23.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 04.03.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija - Uprave za ... >>
Datum provjere sposobnost[Ministarstva sporta; postavljen 23.03.2017.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 22.02.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva sporta, za radno mjest... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva javne uprave; postavljeno 23.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 08.02.2017. godine, za potrebe Ministarstva javne uprave, koju je utvrdila Upr... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home