Montenegrin

Analitička kartica i putni nalozi

U skladu sa članom 28 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Uprava za kadrove redovno objavljuje nedjeljne izvještaje analitičkih kartica i putnih naloga link.

JAVNI POZIV za učešće u programu stručnog osposobljavanja 2016/2017

 

Prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja, državni organi - institucije nadležne za poslove obrazovanja, zdravstva, policije, vojske i kulture, privredna društva u većinskom državnom vlasništvu kao i javne službe čiji je osnivač opština podnose Upravi za kadrove.

Opširnije...

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem 2016. godine

Sve informacije o Programu možete dobiti na LINK

Kalendar obuka za lokalnu samoupravu za period oktobar-decembar 2016. godine

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom obuka iz Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2016/2017, i shodno tome Savjet za obuku u lokalnoj samoupravi je utvrdio  Kalendar obuka lokalnih službenika i namještenika za realizaciju Plana stručnog usavršavanja i osposobljavanja lokalnih službenika i namještenika za period oktobar-decembar 2016. godine.

Opširnije...

Sajber bezbjednost – izazov 21 vijeka“

Uprava za kadrove će u saradnji sa Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije kontinuirano organizovati  obuke za državne službenike i namještenike na temu „ Sajber bezbjednost – izazov 21 vijeka".

Opširnije...

Održan seminar "Izrada kadrovskog plana"

Uprava za kadrove je 06. 10. 2016. godine, organizovala jednodnevni seminar na temu "Izrada kadrovskog plana".

Opširnije...

Obavještenje

 

Obuka za polaganje stručnog ispita predviđena za period od 05. do 07. oktobra se neće održati zbog malog broja prijavljenih učesnika.

Najava radionice: Izrada okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

 

U toku 2016. godine, Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA OECD, započela je aktivnosti na poboljšanju usluga kod zapošljavanja i selekcije, obuke i razvoja službenika iz redova visokog rukovodnog kadra u državnim organima. Za ovu ciljnu grupu profesionalizam, posvećenost i liderstvo od izuzetnog su značaja za  implementaciju reforme javne uprave, kao i unaprjeđenja kapaciteta cjelikupne administracije kod ispunjavanja strateških ciljeva.

Opširnije...

Seminar na temu "Predstavljanje novog Zakona o upravnom postupku"

Seminar na temu "Predstavljanje novog Zakona o upravnom postupku" održaće se 04.-05. oktobra 2016. godine u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove, s početkom u 9.30h.

Opširnije...

Najava prezentacije: "Značaj upravljanja ljudskim resursima"

Uprava za kadrove u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Podgorici, Asocijacijom menadzera Crne Gore  kao i sa  Britanskom organizacijom NICO (Međunarodna organizacija sjeverne Irske)  organizovaće  prezentaciju pod nazivom „ Značaj upravljanja ljudskim resursima" dana 27. septembra 2016. godine sa početkom u 10 sati na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Opširnije...

Najava obuke „Formalna korespondencija i pisanje izvještaja na engleskom jeziku"

 

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Crnoj Gori organizuje obuku na temu „Formalna korespondencija i pisanje izvještaja na engleskom jeziku"

Opširnije...

Održana radionica: Izrada okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

Uprava za kadrove je u saradnji sa SIGMA-om organizovala radionicu na temu "Izrada okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar" koja se održala 19. i 20.09.2016. godine u hotelu Splendid.

Opširnije...

Najava radionice: Izrada okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA-om organizuje radionicu na temu Izrada okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar. Radionica će se  održati u hotelu Splendid 19. i 20.09.2016 sa početkom u 10.00 sati.

Opširnije...

Oglas za poslove u Savjetu Evrope

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija obavještava da je objavljen link na kome se mogu naći informacije o rokovima i uslovima prijave za poslove oglašene od strane Savjeta Evrope .

LINK

METODOLOGIJA IZRADE PROGRAMA OBRAZOVANJA, CILJ I ISHODI UČENJA

U Upravi za kadrove je, danas, 07. septembra 2016. godine, održana radionica na temu: METODOLOGIJA IZRADE PROGRAMA OBRAZOVANJA, CILJ I ISHODI UČENJA.

Opširnije...

Indijski program tehničke i ekonomske saradnje „The Indian Technical and Economic Cooperation Programme“

Ministarstvo vanjskih poslova Indije objavljuje poziv za višemjesečne obuke u okviru projekta ITEC „Civilian Training Program“ (The Indian Technical and Economic Cooperation Programme), namijenjene službenicima državnih institucija za akademsku 2016/2017 godinu. Obuke se sprovode u saradnji sa preko 40 instituta iz Indije, a neki od njih su: Institut za menadžment (HM), Institut za masovne komunikacije (IIMC), Nacionalni institut za preduzetništvo i razvoj malih preduzeća, Univerzitet stranih jezika i drugi.

Opširnije...

Posjeta eksperata SIGMA-e

Uprava za kadrove u saradnji sa SiGMA-om realizuje projekat vezano za izradu Okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar.

Opširnije...

Sastanak sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

01.07.2016. godine

Danas je u Upravi za kadrove održan drugi, po redu, sastanak sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore po pitanju produbljivanja saradnje izmedju ove dvije institucije.

Opširnije...

ODLAŽE SE seminar PREDSTAVLJANJE NOVOG ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU - 04-05.jul 2016.

Odlaže se seminar PREDSTAVLJANJE NOVOG ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU koji je bio predviđen Planom realizacije obuka za lokalne službenike i namještenike iz središnjeg regiona Crne Gore za 04.-05. jul 2016. godine.

Opširnije...

Dodela sertifikata polaznicima obuka na temu "Bezbjednosna kultura u radu državnih organa"

Uprava za kadrove je 27. juna 2016. godine organizovala svečanu dodelu sertifikata polaznicima obuka na temu "Bezbjednosna kultura u radu državnih organa". 

Opširnije o događaju možete pročitati OVDJE.

Strana 1 od 28

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Datum provjere sposobnosti [ Vrhovnog državnog tužilaštva; postavljen 21.10.2016.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 01.10.2016. godine objavila za potrebe Vrhovnog državnog tužilaštva za ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Privrednog suda Crne Gore, postavljeno 21.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 17.09.2016. godine, za potrebe Privrednog suda Crne Gore, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila U... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine, postavljeno 19.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 18.06.2016. godine, za potrebe Ministarstva finansija-Uprave za nekretnine, i Rang Listu za izbor kandidata, ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, postavljeno 18.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 17.09.2016. godine za potrebe Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i Rang Listu za izbor ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave za inspekcijske poslove, postavljeno 14.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 07.09.2016. godine za potrebe Uprave za inspekcijske poslove i Rang Listu za izbor ... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine; postavljen 14.10.2016.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 30.07.2016. godine objavila za potrebe Ministars... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva odbrane, postavljeno 13.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 09.09.2016. godine, za potrebe Ministarstva odbrane, koju je utvrdila Uprava za ka... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine, postavljeno 12.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 18.06.2016. godine, za potrebe Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine  i Rang Listu za izbor ka... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva finansija; postavljen 12.10.2016.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa, koji je Uprava za kadrove 03.09.2016. godine objavila za potrebe Ministar... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Baru, postavljeno 10.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 10.09.2016. godine, za potrebe Osnovnog suda u Baru, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava... >>
Datum provjere sposobnosti [ Privrednog suda Crne Gore; postavljen 10.10.2016.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/16-13195/2 koji je Uprava za kadrove dana 17.09.2016. godine objavila za potrebe Privred... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije; postavljeno 07.10.2016] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 17.09.2016. godine objavila za potrebe Ministarstva za informaciono društ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave za nekretnine; postavljeno 07.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 30.07.2016. godine za potrebe Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine Rang Listu za izbor kandidata, ... >>
Datum provjere sposobnosti [Višeg suda u Podgorici; postavljeno 06.10.2016] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa koji je Uprava za kadrove 19.09.2016. godine objavila za potrebe Višeg su... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija, postavljeno 04.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 09.07.2016. godine, za potrebe Ministarstva finansija i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprav... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministartsva kulture; postavljeno 04.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 02.09.2016. godine, za potrebe, Ministartsva kultur... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 30.09.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 23.07.2016. godine, za potrebe Ministarstva finansija- Poreska uprave i Rang Listu ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija; postavljeno 30.09.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 18.08.2016. godine, za potrebe Ministarstva finansija, i Rang Listu za izbor kandid... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Kolašinu; postavljeno 29.09.2016] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove 05.09.2016. godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Kolašinu za radno m... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine; postavljen 29.09.2016.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 18.06.2016. godine objavila za potrebe  Ministarstva finansija U... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Suda za prekršaje u Bijelom Polju; postavljeno 27.09.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 20.08.2016. godine, za potrebe Suda za prekršaje u Bijelom Polju, koju je utvrdila... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva odbrane; postavljeno 27.09.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 30.07.2016. godine, za potrebe Ministarstva odbrane i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava ... >>
Datum provjere sposobnosti [Uprave za inspekcijske poslove; postavljeno 27.09.2016] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 07.09.2016. godine objavila za potrebe Uprave za... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Apelacionog suda Crne Gore; postavljeno 26.09.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 09.07.2016. godine za potrebe Apelacionog suda Crne Gore i Rang Listu za izbor kand... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home