Montenegrin

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovni sud u Danilovgradu, postavljeno: 26.03.2013]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 14.01.2013. godine, za potrebe Osnovnog suda u Danilovgradu, Listu za izbor i Izvještaj sa postupka provjere sposobnosti, koje je utvrdila Uprava za kadrove.

U Listu za izbor kandidata uvršteni su samo kandidati koji su u postupku provjere sposobnosti postigli ocjenu zadovoljava.

Uprava za kadrove je, dana 14.02.2013. godine, Listu za izbor i Izvještaj sa postupka provjere sposobnosti dostavila Osnovnom sudu u Danilovgradu.

O izboru kandidata, Odlukom o izboru odlučuje starješina organa, u roku od 30 dana od dana dostavljanja Liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Oglas

Lista za izbor

Izvještaj

Kontakt osoba: Dobardžić Dina, tel: 069/090- 652

You are here: Novosti Obavještenja Rezultati sa postupka provjere sposobnosti