Montenegrin
U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2011. godinu, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave. Ovdje možete preuzeti Upitnik i dopis:

 

Upitnik

Dopis

nac_manjine_cg

 

 

 

 

 
Ovdje možete preuzeti Upitnik i dopis za prikupljanje podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u javnim službama, organima vlasti i lokalne samouprave::


UPITNIK

Dopis

 

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2010. godinu, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samoupra

 

 

Ovdje možete preuzeti Upitnik i dopis za prikupljanje podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u javnim službama, organima vlasti i lokalne samouprave::

 

 

UPITNIK

 

Dopis

 

 

 

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2010. godinu, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave.

 

 

 

ve.

You are here: Saradnja Saradnja sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava