Montenegrin

Radionica: Novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima- Merit sistem- sistem zapošljavanja po zaslugama

8. decembar 2010.

Uprava za kadrove u saradnji sa Norveškim DSSR projektom organizuje radionicu: novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima- Merit sistem- sistem zapošljavanja po zaslugama.

Cilj održavanja radionice je da se relevantni predstavnici državnih institucija upoznaju sa Merit sistemom zapošljavanja i napredovanja a takođe i sa novim tekstom nacrta „Policy paper-a“ koji sadrži preporuke i principe koje treba uključiti u Zakon o državnim službenicima i namještenicima, kao i da im se predoče budući planovi po pitanju službeničkog sistema.

Na radionici će govoriti direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković, pomoćnici direktorice g-đa Jadranka Đurković i g-din Đuro Nikač, kao i predstavnici Norveškog DSSR projekta g-din Morten Ringheim, g-din Svein Eriksen i g-đa Ingrid Kwale kao i g-đa Tanya Samuelsen.

Radionica će se održati 9.12.2010.god. u hotelu Splendid u Budvi, smještaj i prevoz za učesnike radionice je obezbijeđen.

FotoGalerija


You are here: Novosti Radionica: Novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima- Merit sistem- sistem zapošljavanja po zaslugama