Montenegrin

POZIV ZA PREDAVAČE

U cilju unaprijeđenja kvaliteta Programa stručnog usavršavanja državnih službenika I namještenika za 2015/2016 godinu,

Uprava za kadrove

upućuje

P O Z I V

Svim zainteresovanim državnim službenicima, profesorima Univerziteta, (naučnim savjetnicima, redovnim I vanrednim profesorima, docentima, profesorima visoke stručne škole, predavačima visoke stručne škole I sl.), kao i svim zainteresovanim pojedincima sa znanjem iz određenih oblasti i vještinama potrebnim predavaču, da se prijave za učešće u postupku odabira predavača/trenera za realizaciju obuka iz Programa stručnog usavršavanja državnih službenika, kao I specifičnih programa obuke državnih službenika I namještenika.

 

• Prijavljivanje zainteresovanih predavača/trenera vrši se na propisanim obrascima koji se mogu pruzeti sa web sajta Uprave za kadrove.

- Obrasci (CV, Prijava predavača, Uputstvo za pripremu seminara, Agenda, Metod predavanja I rada)

• Prilozi (fotokopija diplome o stručnoj spremi; fotokopije potvrda ili sertifikata o stručnom usavršavanju u relevantnoj oblasti; fotokopija potvrda ili sertifikata o završenom programu za obuku predavača; potvrda o radnom iskustvu u relevantnoj oblasti; saglasnost rukovodioca da bude predavač(za državne službenike))

• Stručna osposobljenost kandidata za izvođenje obuke vrijednuje se na osnovu sl. kiterijuma:

- Obrazovni nivo iz relevantne oblasti(oblast koja je povezana sa temom);

- Stručno usavršavanje u relevantnoj oblasti;

- Objavljeni radovi iz relevantne oblasti;

- Predavačko iskustvo u realizaciji obuka iz relevantne oblasti(poželjno- evaluacije sa predhodno sprovedenih obuka; preporuke);

- Sertifikat o završenoj obuci za trenere- Trening trenera;

- Radno iskustvo u relevantnoj stručnoj oblasti

Kandidati koji budu ispunili kriterijume biće uvršteni na listu predavača/trenera Uprave za kadrove I angažovani prema potrebama Programa stručnog usavršavanja, kao I drugim obukama u organizaciji Uprave za kadrove.

• Rok za podnošenje prijava

Prijave za Program stručnog usavršavanja za 2015/1016. godinu se mogu podnositi do 20. decembra 2014. godine.

• Kontakt osobe

Blaženka Dabanović; Načelnica Odsjeka za planiranje Programa stručnog usavršavanja; Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , 020/203171

Leonora Dedivanović; Nacelnica Odsjeka za pripremu I sprovođenje Programa stručnog usavršavanja; Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , 020/201-036

• Adresa: ul. Jovana Tomaševića 2a, Podgorica

You are here: Obuka Poziv na saradnju