Montenegrin

Sastanak sa kontakt osobama zaduženim za praćenje primjene etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika

Etički odbor je dana 16.decembra 2015 godine u prostorijama Uprave za imovinu (stara zgrada Vlade), održala II po redu sastanak sa kontakt osobama koji su, u okviru svojih državnih organa, zaduženi za praćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika.

Sastanku su ispred Etičkog odbora, prisustvovali predsjednica odbora g-dja Dubravka Božović, član odbora g-din Dražen Malović, sekretar odbora g-dja Alma Đurbuzović i g-dja Lidija Savković.

Cilj sastanka bio je upoznavanje kontakt osoba sa realizovanim aktivnostima koje je Etički odbor preduzeo u 2015 godini u cilju ispunjenja obaveza preuzetih Akcionim planom Etičkog odbora za 2015 godinu. Takodje, razmijenjene su informacije o podacima koliko državnih organa je ispunilo obavezu postavljanja kutija za pritužbe i povezivanje linkova sa linkom Uprave za kadrove u dijelu koji se odnosi na Etički odbor a koja obaveza je preuzeta na prvom sastanku Etičkog odbora sa kontakt osobama.

U toku sastanka, svi prisutni su imali priliku da dobiju informacije koje su ih interesovale a koje su iz djelokruga rada Etičkog odbora.

Dogovoreno je da se ubuduće Etickom odboru dostavljaju podaci o eventualno pokrenutim disciplinskim postupcima protiv drzavnih sluzbenika i namjestenika zbog teze povrede sluzbene duznosti ,koja povreda svakako sadrzi i povredu Etickog kodeksa kao i ishodu istih.

 

 

slika 2

You are here: Etički odbor Sastanak sa kontakt osobama zaduženim za praćenje primjene etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika