Close
 

Uprava za Kadrove Crne Gore

Srednja stručna sprema - Literatura i obavještenja


Pregled propisa i pravne litarature za programe polaganja stručnog ispita za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja:

 Priručnik za polaganje stručnog ispita za III i IV nivo kvalifikacija

OSNOVI USTAVNOG UREĐENJA

Ustav Crne Gore

Ustavni Zakon za sprovođenje Ustava

Ustavni Zakon za sprovođenje amandmana na Ustav

 

OSNOVI UPRAVNOG POSTUPKA

Zakon o opštem upravnom postupku

 

OSNOVI FINANSIJA I STATISTIKE

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

Zakon o Centralnoj banci Crne Gore

Zakon o poreskoj administraciji

Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike

OSNOVNI SISTEM DRŽAVNE UPRAVE, RADNIH ODNOSA I LOKALNE SAMOUPRAVE


Zakon o državnoj upravi

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Zakon o radu

Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika

Etički kodeks državnih službenika i namještenika

 

KANCELARIJSKO POSLOVANJE


Uredba o kancelarijskom poslovanju organa

Uputstvo o izvršavanju Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 24. jul 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata  

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 10. jul 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata  

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 26. jun 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 12. jun 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 29. maj 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 15. maj 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata      Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 04. maj 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 19. april 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 03. april 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata      Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 27. mart 2017. godine, sa početkom u 10h prostorijama Skupštine opštine Ulcinj . Spisak kandidata   Rezultati polaganja

 Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 20. mart 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 06. mart 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata   Rezultati polaganja 

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 20. februar 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata      Rezultati polaganja 

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 06. februar 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata     Rezultati polaganja 

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 27. januar 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata     Rezultati polaganja 

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 13. januar 2017. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata        Rezultati polaganja A R H I V A


Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 26. decembar 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata   Rezultati polaganja 

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 12. decembar 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata     Rezultati polaganja 

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 28. novembar 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata     Rezultati polaganja 

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 07. novembar 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Dana 11. oktobra 2016. godine će se održati polaganje stručnog ispita za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja, zaposlenih u Opštini Herceg Novi, sa početkom u 10h.    Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 24. oktobar 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 10. oktobar 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 26. septembar 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 13. septembar 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 29. avgust 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata       Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 29. avgust 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata       Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 18. jul 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.       Spisak kandidata         Rezultati polaganja    

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 11. jul 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.      Spisak kandidata          Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 30. jun 2016. godine, sa početkom u 10:00 h u prostorijama Skupštine opštine Herceg Novi.  Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 27. jun 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata      Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 13. jun 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata      Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 6. jun 2016.  godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata     Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 25. maj 2016.  godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 9. maja 2016.  godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 25. aprila 2016.  godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 11. aprila 2016.  godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 4. aprila 2016.  godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 14. marta 2016.  godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 28. marta 2016.  godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 21. marta 2016.  godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Termini za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja, zaposlenih u Službi zaštite i spašavanja - Podgorica, održaće se 09-tog, 17-tog i 24-tog marta 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata 09.03.2016.   Rezultati polaganja 09.03.2016.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 29. februar  2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 15. februar 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.  Spisak kandidata   Rezultati polaganja
Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 1. februar 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.  Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 18. januar 2016. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.
Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 21. decembar 2015. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.
Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 23. novembar 2015. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.
Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 07. decembar 2015. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.
Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 09. novembar 2015. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 12. oktobar 2015. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 26. oktobar 2015. godine, sa početkom u 15:00 h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 14. septembar 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.
Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 28. septembar 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 31. avgust 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 20. jul 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Dana 25. juna 2015. će se održati vanredno polaganje stručnog ispita za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja zaposlenih u Službi zaštite i spašavanja opštine Budva.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 06. jul 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 29. jun 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Dana 12. juna 2015. će se održati vanredno polaganje stručnog ispita za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja zaposlenih u Službi zaštite opštine Bar.
Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 15. jun 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 1. jun 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 11. maj 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 27. april 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 20. april 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 06. april 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 30. mart 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.
Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 16. mart 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 02.mart 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 23.februar 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 09.februar 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 26. januar 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.
Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 12. januar 2015. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.
Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 24. decembar 2014. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 17. decembar 2014. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.
Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 3. decembar 2014. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 19. novembar 2014. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 12. novembar 2014. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 29. oktobar 2014. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja je 15. oktobar 2014. godine, sa početkom u 15:00h u Upravi za kadrove.