Close
 

Uprava za Kadrove Crne Gore

Visoka stručna sprema-Obavjestenja

Obavještavamo kandidate da polaganje stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja počinje u 14:30 h počev od 27.03.2017. godine.


 

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 31. jul i 01. avgust 2017. godine, sa početkom u 14:30 h u Upravi za kadrove. Spisak kandidata

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 21. i 24. jul 2017. godine, sa početkom u 14:30 h u Upravi za kadrove. Spisak kandidata

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 07. i 10. jul 2017. godine, sa početkom u 14:30 h u Upravi za kadrove. Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 23. i 26. jun 2017. godine, sa početkom u 14:30 h u Upravi za kadrove. Spisak kandidata     Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 09. i 12. jun 2017. godine, sa početkom u 14:30 h u Upravi za kadrove. Spisak kandidata

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 26. i 29. maj 2017. godine, sa početkom u 14:30 h u Upravi za kadrove.  Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 05. i 08. maj 2017. godine, sa početkom u 14:30 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 21. i 24. april 2017. godine, sa početkom u 14:30 h u Upravi za kadrove. Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 10. i 11. april 2017. godine, sa početkom u 14:30 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 03. i 04. april 2017. godine, sa početkom u 14:30 h u Upravi za kadrove. Spisak kandidata     Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 24. i 27.03.2017. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove. Spisak kandidata       Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 10. i 13.03.2017. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove. Spisak kandidata      Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 24. i 27.02.2017. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove. Spisak kandidata        Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 10. i 13.02.2017. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove. Spisak kandidata       Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 27. i 30.01.2017. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove. Spisak kandidata         Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 13. i 16.01.2017. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.  Spisak kandidata      Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 26. i 27.12.2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.  Spisak kandidata      Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 16. i 20.12.2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 02. i 05.12.2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.  Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 18. i 21.11.2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.  Spisak kandidata  Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 04. i 07.11.2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata     Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 21. i 24.10.2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata      Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je  11.10.2016. godine, sa početkom u 13:00 h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 07. i 10.10.2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 23. i 26.09.2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 09.09.2016. i 12.09.2016. godine, sa početkom u 16:00 h u Upravi za kadrove.  Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 31.08. i 01.09.2016. godine, sa početkom u 16:00 h u Upravi za kadrove.  Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 01. i 02. avgust 2016. godine, sa početkom u 14:30h u Upravi za kadrove. Spisak kandidata  Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 22. i 25. jul 2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.  Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 08. i 11. jul 2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 24. i 27. jun 2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.  Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 10. i 13. jun 2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 27. i 30. maj 2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 16. i 17. maj 2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 06. i 09. maj 2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 26. i 27. april 2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 15. april 2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 01. april 2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.     Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja koji je zakazan za 7. i 8. mart 2016. godine je pomjeren za 7. i 9. mart 2016. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.     Spisak kandidata     Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 21. i 22. mart 2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.    Spisak kandidata   Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 18. mart 2016. godine, sa početkom u 15:30 h u Upravi za kadrove.      Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 7. i 8. mart 2016. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.   Spisak kandidata    Rezultati polaganja

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 22. i 23. februar 2016. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove. 

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 19. februar 2016. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 10. februar 2016. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima zakazano za 28. decembar 2015. godine počet će u 14:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 8. i 9. februar 2016. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 27. januar 2016. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 25. i 26. januar 2016. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 15. januar 2016. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 13. i 14. januar 2016. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 28. decembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 21. i 22. decembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 18. decembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 7. i 8. decembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 4. decembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 23. i 24. novembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 20. novembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 9. i 10. novembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove. 

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 6. novembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 28. i 29. oktobar 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 23. oktobar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 12. i 13. oktobar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 9. oktobar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 30. septembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 28. i 29. septembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 16. septembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 14. 15. septembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 31. avgust i 1. septembar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 28. avgust 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 3. avgust 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 31. jul i 4. avgust 2015.godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 22. jul 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 20. i 21. jul 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 08. jul 2015.  godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 06. i 07. jul 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 01. jul 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 24. jun 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 22. i 23. jun 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 09. i 10. jun 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 08. jun 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 26. i 27. maj 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 25. maj 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja je 12. i 13. maj 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja je 29. april 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja je 27. i 28. april 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja je 17. april 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja je 15. i 16. april 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja je 1. april 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja je 30. i 31. mart 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja je 18. mart 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja je 16 i 17.mart 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja je 4. mart 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja su 2. i 3. mart 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja su 18 i 19. februar 2015. godine

Naredni termin za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivokvalifikacije obrazovanja su 5. i 6. februar 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termini za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja su 27. i 28. januar 2015. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.

Naredni termini za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja su 13. i 14. januar 2015. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

 Naredni termini za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja su 25. i 26. decembar 2014. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termini za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja su 17. i 18. decembar 2014. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termini za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja su 10. i 11. decembar 2014. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termini za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja su 3. i 4. decembar 2014. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termini za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja su 26. i 27. novembar 2014. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termini za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja su 20. i 21. novembar 2014. godine

 Naredni termini za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja su 10. i 11. novembar 2014. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termini za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja su 30. i 31. oktobar 2014. godine, sa početkom u 16:00h u Upravi za kadrove.

Naredni termini za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja su 15, 16. i 20. oktobar 2014. godine, sa početkom u 15:30h u Upravi za kadrove.