Close
 

Uprava za Kadrove Crne Gore

O nama

Poštovani,

sveobuhvatni cilj reforme upravnog sistema Crne Gore je poboljšanje uslova života i rada svojih građana i što efikasnije zadovoljavanje njihovih potreba.

Svaka reforma se prije svega bazira na stručnosti i uspješnosti ljudi koji rade u određenom sistemu i koji predstavljaju glavni supstrat odnosno "kapital" samog sistema. U tom smislu 2004.god osnovan je novi organ u sistemu državne uprave Crne Gore – Uprava za kadrove.

Glavne funkcije t.j. nadležnosti ovog državnog organa usmjerene su na upravljanje i razvoj kadrovskih resursa crnogorskih državnih organa, kao i održavanje kadrovskog informacionog sistema za upravljanje i razvoj kadrovima u tim organima.

Uzimajući u obzir gore navedene glavne funkcije Uprave za kadrove, kao i ciljeve reforme upravnog sistema ove države, koji su opredijeljeni Strategijom upravne reforme Crne Gore (611KB), može se reći da je sveobuhvatna misija Uprave za kadrove poboljšanje i unapređenje sistema upravljanja kadrovima u državnim organima, kao i povećanje stepena stručne osposobljenosti kadrova koji rade u njima.

Viši stepen osposobljenosti kadrova jeste nužna pretpostavka da se naši državni organi efikasno uhvate u koštac sa svim izazovima koji očekaju ovu državu u njenim nastojanjima da poboljša uslove života i rada svojih stanovnika, i da se uključi u najsavremenije evropske i uopšte svjetske privredne i razvojne tokove.

Prepoznajući značaj svoje funkcije Uprava za kadrove je kao svoj najvažniji zadatak postavila obezbjeđivanje uslova za savremeno upravljanje kadrovima u državnim organima i njihov permanentan razvoj u skladu sa najvažnijim evropskim standardima u ovoj oblasti.

Ovim putem želim da Vam izrazim našu zahvalnost za iskazanu zainteresovanost za aktivnosti Uprave za kadrove i nadamo se da će Vam naš web sajt pružiti korisne informacije o našoj djelatnosti i aktivnostima.

Detaljnije informacije o funkcijama i zadacima Uprave za kadrove možete dobiti na linku Organizaciona šema>>

Svetlana Vuković
DIREKTORICA