Montenegrin

Kadrovsko upravljanje

Upravljanje kadrovskim resursima u državnim organima (HRM funkcija) predstavlja kompleksan sistem čiji integralni elementi su: zasnivanje radnog odnosa državnih službenika i namještenika, utvrđivanje njihovih zvanja, odlučivanja o pravima i obavezama državnih službenika i namještenika, uključujući nagrađivanje tj. stimulaciju ali i sankcioniranje, utvrđivanje njihove odgovornosti za rad i rezultate rada, njihovo raspoređivanje, ocjenjivanje kvaliteta njihovog rada, napredovanja i utvrđivanja sposobnosti, kao i na uslove i postupke koji su predviđeni za prestanak radnog odnosa u državnim organima.

Od svih pomenutih integralnih elemenata sveobuhvatnog sistema upravljanja kadrovskim resursima u državnim organima, Uprava za kadrove neposredno je nadležna za: izvođenje prve faze postupka zapošljavanja (sprovođenje javnog i internog oglasa i javnog konkursa za državne organe i službe) do donošenja odluke o izboru kandidata za zapošljavanje, vođenje centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta rada, pružanje stručne pomoći Vladi u poslovima koji se odnose na upravljanje kadrovima, pomaganje državnim organima u realizaciji kadrovske politike, kao i za obavljanje drugih poslova iz oblasti upravljanja kadrovima, u skladu sa zakonom.

U skladu sa prethodno pomenutim HRM funkcija u državnim organima funkcionalno je razdijeljena između: a) Uprave za kadrove, koja obavlja neke najvažnije horizontalne odnosno zajedničke funkcije u ovom procesu, i b) drugih državnih organa, koji obavljaju određene konkretne postupke kadrovskog upravljanja, a to su svi oni poslovi koji ne spadaju u neposrednu nadležnost Uprave za kadrove. Svaki državni organ je dakle odgovoran za izvođenje postupaka kadrovskog upravljanja za svoje službenike i namještenike u pitanjima koja nijesu u neposrednoj nadležnosti Uprave za kadrove.

You are here: O nama Oglašavanje i praćenje sprovođenja propisa