Montenegrin

Saradnja

Indeks članka
Saradnja
Evropska agencija za rekonstrukciju - EAR
Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju - OEBS
USAID/CHECCHI COMPANY CONSULTING, INC.
FOSI ROM
Zajednica opština CG
Sve strane

Uzimajući u obzir specifičnost poslovanja Uprave za kadrove, veliki akcenat ovaj državni organ stavlja i na uspostavljanje saradnje sa institucijama koje su svojim ekspertskim i tehničkim kapacitetima u mogućnosti da pruže adekvatnu saradnju u cilju što efikasnijeg i kvalitetnijeg poslovanja ovog organa.

U tom smislu, Uprava za kadrove održava intenzivne kontakte sa svim državnim organima Republike Crne Gore i međunarodnim organizacijama i institucijama koje su aktivne u Crnoj Gori.

Koordinacioni sastanci sa pretstavnicima crnogorskih državnih organa

U cilju efikasne saradnje Uprave za kadrove sa državnim organima Republike Crne Gore, u okviru plana aktivnosti Uprave za kadrove u toku je realizacija niza seminara i okruglih stolova sa kontakt osobama imenovanim od strane navedenih organa.

Cilj realizacije navedenih aktivnosti je obezbjeđenje što kvalitetnije saradnje Uprave za kadrove i državnih organa kroz upoznavanje kontakt osoba sa funkcijama i zadacima Uprave za kadrove, planiranim aktivnostima ovog organa, postupcima i procedurama Uprave za kadrove kao i očekivanim inputima saradnje od strane kontakt osoba.

Koordinacioni sastanci sa predstavnicima međunarodnih orgnizacija i institucija

Uprava za kadrove je u proteklom periodu realizovala niz sastanaka sa potencijalnim donatorima, tj. međunarodnim organizacijama koje su aktivne u Crnoj Gori i koje svojim programima pružaju stručnu i finansijsku podršku reformi cjelokupnog crnogorskog upravnog sistema.

U tom smislu intenzivirana je i saradnja sa predstavnicima sljedećih institucija: Evropska agencija za rekonstrukciju – EAR, Organizacija za Evropsku bezbjednost i saradnju – OEBS, Svjetska banka, Fondacija Institut za otvoreno društvo – kancelarija u Podgorici, Program za razvoj Ujedinjenih nacija – UNDP, Konrad-Adenauer Stiftung, Ambasada Republike Grčke, Ecole Nationale d'Administration – ENA, USAID/CHECCHI Company Consulting Inc.

 You are here: Saradnja