Montenegrin

Međunarodna saradnja

Indeks članka
Međunarodna saradnja
Posjeta direktora AAM Consulting Zoltana Gimesi Upravi za kadrove
Posjeta delegacije Vlade Republike Srpske Upravi za kadrove
Studijska posjeta Komisije za državnu upravu pod predsjednikom Republike Azerbejdžan Upravi za kadrove Crne Gore
Potpisivanje Sprazuma o saradnji između Uprave za kadrove, Crna Gora i Agencije za državnu službu, Federacija Bosne i Hercegovine
Projekat „Izgradnja kapaciteta u Crnoj Gori za usklađivanje zakona i drugih propisa sa pravom EU ”, finansiran od strane Slovak Aid-a
Saradnja sa Republikom Slovačkom
Priručnik sa izabranim slovačkim iskustvima iz reforme i upravljanja javnom upravom
Saradnja sa Ukrajinom
Projekti
Međunarodne organizacije
Strane institucije za razvoj kadrova
i dalje o saradnji...
Sve strane

 

 Uprava za kadrove posebnu pažnju posvjećuje njegovanju i razvijanju aktivne međunarodne saradnje, kroz učešće na brojnim konferencijama, okruglim stolovima i seminarima. Osim toga, ostvarena je i bilateralna saradnja sa značajnim brojem institucija iz regiona i zemalja Evropske unije i šire, što je doprinijelo razmjeni iskustava i unaprijeđivanju rada.U okviru regionalne saradnje centralno mjesto zauzima ReSPA (Regionalna škola za državnu upravu), čije je sjedište, upravo zahvaljujući aktivnostima Uprave za kadrove, u Danilovgradu.

 You are here: Obuka Međunarodna saradnja