Montenegrin

Obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva

Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >>

oglashavanje_aktivni_oglasi oglashavanje_datum_provjere

Datum provjere sposobnosti [Fonda za zdravstveno osiguranje; postavljeno 29.03.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa koji je Uprava za kadrove, dana 01.03.2017. godine objavila za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje za radno mjesto: Načelnik/ica u Područnoj jedinici u Rožaje, održati dana 05.04.2017. godine (srijeda) u 12:30h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13),

- provjera posebnih vještina – poznavanje rada na računaru (word) , vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti može pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa;

• TARIK DEDEIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-291

Datum provjere sposobnosti [Uprave carina; postavljeno 29.03.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa br. 02/1-112/17-2057/2 koji je Uprava za kadrove dana 10.03.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija-Uprave carina, održati dana 10.04.2017. godine (ponedjeljak) od 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13),

- provjera posebnih vještina poznavanje engleskog jezika nivo A1 vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine.

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• ANA DOMAZETOVIĆ

• MITAR VUKOTIĆ

• VESNA POPOVIĆ

• MILOVAN VUJOŠEVIĆ

• MIODRAG KNEŽEVIĆ

• MILIJA KOMNENOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 069/543 697

Datum provjere sposobnosti [Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; postavljeno 28.03.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 15.02.2017. godine objavila za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ica III u Odsjeku za EURES i međunarodno posredovanje u zapošljavanju-Sektor za poslove zapošljavanja održati dana 04.04.2017. godine (utorak) u 09:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13),

- provjera posebnih vještina – poznavanje rada na računaru(word i internet) , vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine

- provjera posebnih vještina – znanje engleskog jezika (A2) , vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti može pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa;

• VALENTINA ORAHOVAC

• ENISA HADŽIBEGOVIĆ- ĆOROVIĆ

• NERMIN ŠKRETOVIĆ

• SAMIR MURIĆ

• ERMINA MUJANOVIĆ

• VESNA PELIČIĆ

• LJUBIŠA TADIĆ

• SLAĐANA JEREMIĆ

• AFRODITA LUKAČ

• ALEKSANDRA ŠEKULARAC- MALIDŽAN

• MILICA PLANINIĆ

• MARIJANA LAZAREVIĆ

• ANA IVOVIĆ

• BOJANA JANINOVIĆ

• ALMA FETAHOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-291

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Zaštitinika ljudskih prava i sloboda Crne Gore; postavljeno 28.03.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 22.02.2017. godine, za potrebe Zaštitinika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je dana 27.03.2017. godine, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

Datum provjere sposobnosti [Suda za prekršaje Bijelo Polje; postavljeno 28.03.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 01.03.2017. godine objavila za potrebe Suda za prekršaje Bijelo Polje za radno mjesto Savjetnik/ica Mjesto rada Pljevlja održati dana 03.04.2017. godine (ponedeljak) od 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora).

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13 i 27/16),

- Provjera posebnih vještina - poznavanje rada na računaru (Word, Excel i Internet) vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine.

- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• MIRELA KONDO

• IVANA VEMIĆ

• NIKOLA KAMBEROVIĆ

• DINO TUTUNDŽIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-290

069/157-889

Datum provjere sposobnosti [Fonda za obeštećenje; postavljeno 28.03.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 15.02.2017. godine, za potrebe Fonda za obeštećenje i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je, dana 24.03.2017. godine, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Fondu za obeštećenje.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 28.03.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 25.02.2017.godine objavila za potrebe Ministarstva finansija – Poreske uprave, za radno mjesto: 1. Samostalni/a savjetnik/ica III u Odsjeku za edukaciju javnosti i CALL centar, Sektor za usluge i registraciju, održati dana 04.04.2017. godine (utorak) u 09:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test,provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13);

- Provjera posebnih vještina -poznavanje rada na računaru (word i internet) vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa;

• JELENA FEMIĆ

• ANA MILIĆ

• MILOŠ KASTRATOVIĆ

• ALMINA AGOVIĆ

• MARKO TOMČIĆ

• TATJANA ŠEROVIĆ

• MARIJA MAŠKOVIĆ

• MIJAT MAŠKOVIĆ

• FILIP OBRADOVIĆ

• TATAR TATJANA

• VUK ĐUKIĆ

• IVANA RAJKOVIĆ

• FILIP VUJOŠEVIĆ

• SANDA LJUTICA

• NATAŠA JOVANOVIĆ

• MILENA NIKIĆ

• IVANA SPALEVIĆ

• IRENA ĐUROVIĆ

• ENIS HUREMOVIĆ

• DANIJELA RUDIĆ

• MAJDA ADEMOVIĆ

• BOJANA BULATOVIĆ

• VESNA BOJANOVIĆ

• ALEKSANDRA LEKOVIĆ

• EMIR LEKIĆ

• STEFAN IVANOVIĆ

• DRAGUTIN KALEZIĆ

• BORIS PIŽURICA

• MILAN BULATOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-291

067/ 607-509

Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 27.03.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 25.02.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija – Poreske uprave za radno mjesto Samostalni/a savjetnik/ica III u Područnoj jedinici Podgorica, Filijala za obradu poreskih prijava i poreskih uplata održati dana 05.04.2017. godine (srijeda) od 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjera posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13 i 27/16).

- Provjera posebnih vještina - poznavanje rada na računaru (Word i Internet), vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine.

- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• STEFAN IVANOVIĆ

• DRAGUTIN KALEZIĆ

• ANA MILIĆ

• MILOŠ KASTRATOVIĆ

• IRENA ĐUROVIĆ

• MILAN BULATOVIĆ

• ENIS HUREMOVIĆ

• VUK ĐUKIĆ

• FILIP VUJOŠEVIĆ

• ZEID ŠKRIJELJ

• FILIP OBADOVIĆ

• MARIJA MAŠKOVIĆ

• VLADO STRUGAR

• MARKO TOMČIĆ

• MILENA NIKIĆ

• NATAŠA JOVANOVIĆ

• NINA VUKSANOVIĆ

• TATJANA TATAR

• MILICA GOGIĆ

• IVANA SPALEVIĆ

• ALMINA AGOVIĆ

• ALEKSADAR RADULOVIĆ

• TATJANA ŠEROVIĆ

• VESNA BOJANOVIĆ

• ALEKSANDRA LEKOVIĆ

• EMIR LEKIĆ

• SNEŽANA LAZOVIĆ

• MAJDA ADEMOVIĆ

• IGOR RACKOVIĆ

• TIJANA STANOJEVIĆ

• MIRKO CEROVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-290

069/157-889

Datum provjere sposobnosti [Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama; postavljeno 24.03.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 04.03.2017. godine objavila za potrebe Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama, za radno mjesto: Samostalni/a referent/kinja – zapisničar/ka u Službi za opšte i administrativne poslove, održati dana 31.03.2017. godine (petak) u 10:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test,provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- Imajući u vidu da je posjedovanje posebnih vještina od neposrednog značaja za vršenje poslova određenog radnog mjesta, - samostalni referent – zapisničar – operater u Službi za poslove sudske uprave - provjera posebnih vještina (poznavanje daktilografije) predstavlja praktični rad u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13) i vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine.

- Provjera posebnih vještina -poznavanje rada na računaru (word) vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa;

• NADA POPOVIĆ

• RUŽICA RALEVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-291

067/ 607-509

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Upravnog suda Crne Gore; postavljeno 24.03.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 18.02.2017. godine, za potrebe Upravnog suda Crne Gore, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je dana 22.03.2017.godine Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Upravnom sudu Crne Gore.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva sporta; postavljeno 24.03.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 01.03.2017. godine, za potrebe Ministarstva sporta, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Ministarstvu sporta.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva sporta; postavljeno 24.03.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 28.01.2017. godine, za potrebe Ministarstva sporta i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je, dana 24.03.2017. godine, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Ministarstvu sporta

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

Datum provjere sposobnosti [Generalnog sekretarijata predsjednika Crne Gore; postavljeno 24.03.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 01.03.2017. godine objavila za potrebe Generalnog sekretarijata predsjednika Crne Gore za radno mjesto: Referent/kinja -Kancelarija za administrativne i druge poslove, održati dana 30.03.2017. godine (četvtak) u 09:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13),

- provjera posebnih vještina – poznavanje rada na računaru(word) , vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine

- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti može pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa;

- VANJA RADULOVIĆ

- DIJANA KOKANOVIĆ

- VANJA DAŠIĆ

- MILADIN ĐUROVIĆ

- DRAGUTIN KALEZIĆ

- JASMINKA ĐUROVIĆ

- BRANKO DRAKULOVIĆ

- MARIJA BRAJKOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-291

Datum provjere sposobnosti [Sekretarijata sudskog savjeta; postavljeno 24.03.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 15.02.2017. godine objavila za potrebe Sekretarijata sudskog savjeta, za radna mjesta samostalni/a savjetnik/ica III u Službi za finansije i računovodstvo i samostalni/a referent/kinja za materijalno finansijsko poslovanje u Službi za finansije i računovodstvo, održati dana 31.03.2017. godine (petak) od 12:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13);

- Provjera posebnih vještina - poznavanje rada na računaru (Word i Internet) vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine

- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina ostvari više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• MAJA GAČEVIĆ

• VESNA BOJANOVIĆ

• MARIJA RASPOPOVIĆ

• MILAN LAZOVIĆ

• NATAŠA MARKOVIĆ

• JELENA OBRADOVIĆ

• MARIJA BRAJKOVIĆ

• ERMINA LEKIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 069/157-893

Strana 1 od 242

You are here: Novosti Obavještenja