Montenegrin

Obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva

Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >>

oglashavanje_aktivni_oglasi oglashavanje_datum_provjere

Datum provjere sposobnosti [Ministarstva zdravlja; postavljeno 23.06.2017.]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 07.06.2017.godine objavila za potrebe Ministarstva zdravlja br oglasa 02/1-112/17-5799/2, održati dana 29.06.2017. godine (četvrtak) u 08:30h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13);

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa;

• NADEŽDA BAOŠIĆ

• VESNA BOJANOVIĆ

• IVA BOŽOVIĆ

• DUŠAN DAJEVIĆ

• ALEKSANDAR RADULOVIĆ

• JELENA PELEVIĆ

• LEJLA KALJIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-291

067/ 607-509

Datum provjere sposobnosti [Ministarstva finansija-Uprave za nekretnine; postavljeno 22.06.2017.]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa, koji je Uprava za kadrove 15.04.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija- Uprave za nekretnine, za radno mjesto načelnik/ica u Područnoj jedinici Herceg Novi, mjesto rada Herceg Novi, održati dana 28.06.2017.godine (srijeda) od 08:00, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

-       teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

-       praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13 i 27/16);

Provjera posebnih vještina (poznavanje rada na računaru), vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine.

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa:

 • MIRJANA RADUSINOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel.: 067/657-900

020/202-290

Dina Dobardžić

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva javne uprave, postavljeno 22.06.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 29.04.2017. godine, za potrebe Ministarstva javne uprave, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Ministarstvu javne uprave.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

 

Tekst oglasa

Rang lista

Datum provjere sposobnosti [Upravnog suda Crne Gore; postavljen 22.06.2017.]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 20.05.2017. godine objavila za potrebe Upravnog suda Crne Gore  za radno mjesto Savjetnik/ica, održati dana 29.06.2017. godine (četvrtak) od 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

-       teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora),

-       praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13 i 27/16).

-       Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

 • BOJAN POPOVIĆ
 • MILENA MILIĆ
 • DRAGAN MILADINOVIĆ
 • MAJDA KARDOVIĆ
 • SELMAN ADŽOVIĆ
 • ALEKSANDAR PEŠIĆ
 • EMINA MUŠOVIĆ
 • MATIJA BULATOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Konatkt tel: 020/202-290

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Sekretarijat Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu, postavljeno 22.06.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 20.05.2017 godine, za potrebe Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je, dana 22.06.2017.godine, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Sekretarijatu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru,  istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

 

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Podgorici, postavljeno 22.06.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 13.05.2017. godine., za potrebe Osnovnog suda u Podgorici, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je dana 22.06.2017.godine, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Osnovnom sudu u Podgorivci.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru,  istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

 

Datum provjere sposobnosti [Ministarstva pravde; postavljen 21.06.2017.]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa br. 02/1-112/17-5652/2 koji je Uprava za kadrove dana 02.06.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva pravde,  održati dana 30.06.2017. godine (petak) od 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

-       teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

-       praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13),

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa;

 • VLATKO VUKČEVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Konakt tel:069/543 697

Datum provjere sposobnosti [Ministarstva pravde-Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija; postavljeno 21.06.2017.]

 

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 06.05.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva pravde- Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, za radno mjesto stariji nadzornik zatvorske policije, KPD Podgorica, Sektor obezbjedjenja- Odsjek unutrašnjeg obezbjedjenja za muškarce, održati dana 29.06.2017. godine (četvrtak) od 08:30, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

-       teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

-       praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13 i 27/16);

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa:

 • MIODRAG STRUGAR
 • IGOR BULATOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel.: 067/657-900

020/202-290

Dina Dobardžić

Datum provjere sposobnosti [Uprave za inspekcijske poslove; postavljen 21.06.2017.]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 03.06.2017. godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove za radno mjesto: Zdravstveni/a inspektor/ka I za opštine Podgorica, Nikšić, Danilovgrad i Cetinje sa mjestom rada u Podgorici, Odsjek za zdravstveno - sanitarnu inspekciju - Sektor za zaštitu i bezbjednost zdravlja ljudi, životinja, bilja i šuma, održati dana 27.06.2017. godine (utorak) u 08:30h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

-       teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

-       praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13),

-       provjera posebnih vještina – poznavanje rada na računaru (word) , vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti može pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa;

 • LAKIĆ KRGOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Konatkt tel: 020/202-291

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija-Poreske uprave, postavljeno 21.06.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 12.04.2017. godine, za potrebe Ministarstva finansija-Poreske uprave, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Uprava za kadrove je, dana 20.06.2017.godine, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Ministarstvu finansija.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor, u skladu sa čl. 45 stav 5 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/1, 66/12 i 16/16).

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru,  istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

 

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva javne uprave, postavljeno 21.06.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 22.04.2017. godine, za potrebe Ministarstva javne uprave, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Uprava za kadrove je, dana 20.06.2017.godine, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Ministarstvu javne uprave.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor, u skladu sa čl. 45 stav 5 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/1, 66/12 i 16/16).

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru,  istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

 

Datum provjere sposobnosti [Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore; postavljen 21.06.2017.]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 03.06.2017.godine objavila za potrebe  Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore, br 02/1-112/17-5657/2, održati dana 27.06.2017. godine (utorak) u 08:30h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

-       teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

-       praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13);

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa;

 • NEBOJŠA MANDIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-291

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministartsva rada i socijalnog staranja, postavljeno 21.06.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 17.05.2017 godine, za potrebe Ministartsva rada i socijalnog staranja, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Ministarstvu rada i socijlanog staranja.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru,  istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

 

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Suda za prekršaje u Podgorici, postavljeno 21.06.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 13.05.2017. godine, za potrebe Suda za prekršaje u Podgorici, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je dana 20.06.2017.godine Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Sudu za prekršaje u Podgorici.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru,  istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

 

Strana 1 od 257

You are here: Novosti Obavještenja