Montenegrin

Zakoni

ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI


ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

 

Graphic ETICHKI KODEKS

ZAKON O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

AKTI UPRAVE ZA KADROVE

You are here: e- biblioteka Zakoni