Montenegrin

Etički odbor

Sastanak sa kontakt osobama zaduženim za praćenje primjene etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika

Etički odbor je dana 16.decembra 2015 godine u prostorijama Uprave za imovinu (stara zgrada Vlade), održala II po redu sastanak sa kontakt osobama koji su, u okviru svojih državnih organa, zaduženi za praćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika.

Opširnije...

Strana 1 od 2

You are here: Etički odbor