Montenegrin

E-mail adresaŠtampaj

Seminar

  
 
Datum naziv Lokacija Grad
15.12.2016 - 15.12.2016
09.30 h - 15.00 h
IZRADA I DONOSENJE ZAKONA Uprava za Kadrove Podgorica
09.12.2016 - 09.12.2016
09.30 h - 15.00 h
SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA Uprava za Kadrove Podgorica
06.12.2016 - 07.12.2016
09.30 h - 15.00 h
ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU Uprava za Kadrove Podgorica
02.12.2016 - 02.12.2016
09.30 h - 15.00 h
ZASTITA PODATAKA O LICNOSTI Uprava za Kadrove Podgorica
01.12.2016 - 01.12.2016
09.30 h - 15.00 h
ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA Uprava za Kadrove Podgorica
29.11.2016 - 29.11.2016
09.30 h - 15.00 h
POSTUPAK OCJENJIVANJA DRZAVNIH SLUZBENIKA I NAMJESTENIKA Uprava za Kadrove Podgorica
17.11.2016 - 17.11.2016
09.30 h - 15.00 h
RJEŠAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA Uprava za Kadrove Podgorica
16.11.2016 - 17.11.2016
09.30 h - 15.00 h
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST Uprava za Kadrove Podgorica
15.11.2016 - 15.11.2016
09.30 h - 15.00 h
RODNA RAVNOPRAVNOST Uprava za Kadrove Podgorica
10.11.2016 - 10.11.2016
09.30 h - 15.00 h
TIMSKI RAD Uprava za Kadrove Podgorica
02.11.2016 - 03.11.2016
09.30 h - 15.00 h
ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU Uprava za Kadrove Podgorica
02.11.2016 - 03.11.2016
09.30 h - 15.00 h
Najava seminara Uprava za Kadrove Podgorica
01.11.2016 - 01.11.2016
09.30 h - 15.00 h
INSPEKCIJSKI NADZOR Uprava za Kadrove Podgorica
31.10.2016 - 31.10.2016
09.30 h - 15.00 h
ODNOSI SA JAVNOŠĆU Uprava za Kadrove Podgorica
19.10.2016 - 19.10.2016
09.30 h - 15.00 h
JAVNE NABAVKE Uprava za Kadrove Podgorica
12.10.2016 - 12.10.2016
09.30 h - 15.00 h
IPA 2 U AKTUELNOJ FINANSIJSKOJ PERSPEKTIVI Uprava za Kadrove Podgorica
07.10.2016 - 07.10.2016
09.30 h - 15.00 h
ZABRANA DISKRIMINACIJE Uprava za Kadrove Podgorica
06.10.2016 - 06.10.2016
09.30 h - 15.00 h
IZRADA KADROVSKOG PLANA Uprava za Kadrove Podgorica
04.10.2016 - 05.10.2016
09.30 h - 15.00 h
ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU Uprava za Kadrove Podgorica
01.07.2016 - 01.07.2016
09.30 h - 14.00 h
SISTEM LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA Uprava za Kadrove Podgorica

Strana 1 od 17

You are here: Obuka Kalendar Seminar