Montenegrin

E-mail adresaŠtampaj

Datum Provjere sposobnosti

  
 
Datum naziv Lokacija Grad
10.04.2017
09.00 h
Datum provjere sposobnosti [Uprave carina; postavljeno 29.03.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
07.04.2017
09.00 h
Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 24.03.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
05.04.2017
09.00 h
Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 27.03.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
05.04.2017
12.30 h
Datum provjere sposobnosti [Fonda za zdravstveno osiguranje; postavljeno 29.03.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
04.04.2017
09.00 h
Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 28.03.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
04.04.2017
09.00 h
Datum provjere sposobnosti [Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; postavljeno 28.03.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
03.04.2017
09.00 h
Datum provjere sposobnosti [Suda za prekršaje Bijelo Polje; postavljeno 28.03.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
03.04.2017
11.30 h
Datum provjere sposobnosti [Suda za prekršaje u Bijelom Polju; postavljeno 24.03.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
31.03.2017
10.00 h
Datum provjere sposobnosti [Generalnog sekretarijata Vlada Crne Gore; postavljeno 24.03.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
31.03.2017
10.00 h
Datum provjere sposobnosti [Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama; postavljeno 24.03.2017] Uprava za Kadrove Podgorica

Strana 1 od 178

You are here: Oglašavanje Iz kalendara Iz kalendara Datum Provjere sposobnosti