Montenegrin

E-mail adresaŠtampaj

Datum Provjere sposobnosti

  
 
Datum naziv Lokacija Grad
09.08.2017
09.00 h
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva finansija; postavljeno 12.07.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
20.07.2017
08.00 h
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja; postavljeno 11.07.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
18.07.2017
08.00 h
Datum provjere sposobnosti [Uprave carina; postavljeno 07.07.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
18.07.2017
08.00 h
Datum provjere sposobnosti [Uprave za nekretnine; postavljeno 07.07.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
18.07.2017
08.00 h
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva sporta; postavljeno 10.07.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
17.07.2017
08.00 h
Datum provjere spos._Javni oglas_Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici_postavljen 06.07.2017. - -
12.07.2017
08.00 h
Datum provjere sposobnosti_Javni oglas_Ministarstva odbrane_postavljeno 07.07.2017. - -
12.07.2017
09.00 h
Datum provjere sposobnosti_Interni oglas između DO_Apelacionog suda_postavljeno 30.06.2017. - -
12.07.2017
09.00 h
Datum provjere sposobnosti [Višeg suda u Podgorici; postavljeno 05.07.2017] Uprava za Kadrove Podgorica
11.07.2017
08.30 h
Datum provjere spos._Interni oglas između DO_Minist. finansija_postavljeno 05.07.2017. - -

Strana 1 od 193

You are here: Oglašavanje Iz kalendara Iz kalendara Datum Provjere sposobnosti