Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst OglasaApelacionog suda Link Link20.05.201705.06.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva održivog razvoja i turizma Link Link17.05.201701.06.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva pravde Link Link17.05.201701.06.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaVišeg državnog tužilaštva u Podgorici Link Link12.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva pravde -Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Link Link12.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog suda u Podgorici Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaVišeg državnog tužilaštva u Podgorici Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaVišeg državnog tužilaštva u Podgorici Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaVišeg državnog tužilaštva u Podgorici Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaViše državno tužilaštvo u Podgorici Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Bijelom Polju Link Link06.05.201724.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog državnog tužilaštva u Kotoru Link Link06.05.201724.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva prosvjete Link Link06.05.201724.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaFonda za zdravstveno osiguranje Link Link06.05.201723.05.2017AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst OglasaMinistarstva rada i socijalnog staranja Link Link19.05.201705.06.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Link Link20.05.201705.06.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaZavoda za socijalnu i dječju zaštitu Link Link17.05.201701.06.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstvo rada i socijalnog staranja Link Link17.05.201701.06.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSekretarijata za zakonodavstvo Link Link16.05.201731.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaGeneralnog sekretarijata Vlade Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva evropskih poslova Link Link05.05.201724.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaUprave za inspekcijske poslove Link Link06.05.201724.05.2017AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst OglasaSekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Link Link20.05.201705.06.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Podgorici Link Link20.05.201705.06.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaAgencije za sprječavanje korupcije Link Link20.05.201705.06.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaUpravnog suda Crne Gore Link Link20.05.201705.06.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaUprave za inspekcijske poslove Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaZaštitnika imovinsko pravnih interesa Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva rada i socijalnog staranja-Uprave za zbrinjavanje izbjeglica Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Podgorici Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva odbrane Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaCentra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva kulture Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaFonda za zdravstveno osiguranje Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva održivog razvoja i turizma Link Link13.05.201729.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog suda u Danilovgradu Link Link06.05.201724.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Bijelom Polju Link Link06.05.201724.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovno državno tužilaštvo u Beranama Link Link06.05.201724.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Bijelom Polju Link Link06.05.201724.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Podgorici Link Link06.05.201724.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje Bijelo Polje Link Link06.05.201724.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija-Uprave za nekretnine Link Link06.05.201724.05.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva pravde -Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Link Link06.05.201724.05.2017AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst KonkursaMinistarstva rada i socijalnog staranja Link Link20.05.201709.06.2017AktivanNE Link
Tekst KonkursaMinistarstva za ljudska i manjinska prava Link Link13.05.201702.06.2017AktivanNE Link
Tekst KonkursaMinistarstva vanjskih poslova Link Link13.05.201702.06.2017AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Ispravka Osnovni oglas
Ostali oglasi ovog tipa...