Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst OglasaGeneralnog sekretarijata Vlade Crne Gore Link Link02.03.201517.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaVišeg suda u Bijelom Polju Link Link02.03.201517.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaZavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Link Link02.03.201517.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija - Poreske uprave Link Link02.03.201517.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj Link Link02.03.201517.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva pravde Link Link26.02.201513.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Link Link23.02.201510.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaVišeg suda - Podgorica Link Link23.02.201510.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva saobraćaja i pomorstva Link Link23.02.201510.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva ekonomije Link Link23.02.201510.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovno državno tužilaštvo u Podgorici Link Link23.02.201510.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog suda u Ulcinju Link Link23.02.201510.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva pravde Link Link23.02.201510.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog suda u Žabljaku Link Link23.02.201510.03.2015AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst OglasaSekretarijata za razvojne projekte Link Link26.02.201513.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva ekonomije Link Link23.02.201510.03.2015AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst OglasaMinistarstva finansija - Poreske uprave Link Link04.03.201519.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Link Link04.03.201519.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog suda u Žabljaku Link Link02.03.201517.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaUstavnog suda Crne Gore Link Link23.02.201516.03.2015AktivanDA Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija - Uprave za imovinu Link Link25.02.201512.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija-Uprave za igre na sreću Link Link23.02.201510.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog suda u Ulcinju Link Link23.02.201510.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link23.02.201510.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link23.02.201510.03.2015AktivanNE Link
Tekst OglasaGeneralnog sekretarijata Vlade Crne Gore Link Link18.02.201505.03.2015AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst KonkursaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link28.02.201520.03.2015AktivanNE Link
Tekst KonkursaMinistarstva odbrane Link Link23.02.201516.03.2015AktivanNE Link
Tekst KonkursaMinistarstva za informaciono društvo i telekomunikacije Link Link16.02.201509.03.2015AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Ispravka Osnovni oglas
Ostali oglasi ovog tipa...