Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst OglasaUprave za inspekcijske poslove Link Link24.02.201713.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija Link Link22.02.201709.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija Link Link22.02.201709.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva sporta Link Link18.02.201706.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva sporta Link Link18.02.201706.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Podgorici Link Link18.02.201706.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva javne uprave Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaFonda za zdravstveno osiguranje Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija - Poreske uprave Link Link10.02.201727.02.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija - Poreske uprave Link Link10.02.201727.02.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSekretarijata sudskog savjeta Link Link10.02.201727.02.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaDržavne revizorske institucije Link Link10.02.201727.02.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog suda u Danilovgradu Link Link11.02.201727.02.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva pravde Link Link10.02.201727.02.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija Link Link11.02.201727.02.2017AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst OglasaUprave za inspekcijske poslove Link Link24.02.201713.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaVrhovnog suda Crne Gore Link Link22.02.201709.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Podgorici Link Link22.02.201709.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaZavoda za zapošljavanje Crne Gore Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva ekonomije Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva odbrane Link Link10.02.201727.02.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaZavoda za zapošljavanje Crne Gore Link Link10.02.201727.02.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog suda u Ulcinju Link Link10.02.201727.02.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija-Uprave za nekretnine Link Link11.02.201727.02.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija-Uprave za nekretnine Link Link11.02.201727.02.2017AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst OglasaSekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Link Link22.02.201709.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Link Link22.02.201709.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Budvi Link Link22.02.201709.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaZaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Link Link22.02.201709.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva sporta Link Link22.02.201709.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Budvi Link Link22.02.201709.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaVišeg suda - Podgorica Link Link22.02.201709.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije Link Link22.02.201709.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Bijelom Polju Link Link18.02.201706.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaUpravnog suda Crne Gore Link Link18.02.201706.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva sporta Link Link18.02.201706.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaFonda za obeštećenje Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSekretarijata sudskog savjeta Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaZavoda za zapošljavanje Crne Gore Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaZavoda za zapošljavanje Crne Gore Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSekretarijata sudskog savjeta Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSekretarijata sudskog savjeta Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaZavoda za zapošljavanje Crne Gore Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaZaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaZavoda za zapošljavanje Crne Gore Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija-Uprave za nekretnine Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Podgorici Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSekretarijata sudskog savjeta Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Budvi Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog suda u Ulcinju Link Link15.02.201702.03.2017AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst KonkursaMinistarstva finansija Link Link18.02.201710.03.2017AktivanNE Link
Tekst KonkursaMinistarstva finansija - Poreske uprave Link Link15.02.201707.03.2017AktivanNE Link
Tekst KonkursaUprave za javne nabavke Link Link15.02.201707.03.2017AktivanNE Link
Tekst KonkursaMinistarstva sporta Link Link08.02.201728.02.2017AktivanNE Link
Tekst KonkursaMinistarstva kulture Link Link04.02.201724.02.2017AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Ispravka Osnovni oglas
Ostali oglasi ovog tipa...