Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link04.05.201619.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link04.05.201619.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link04.05.201619.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaPrivrednog suda Crne Gore Link Link27.04.201612.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaPrivrednog suda Crne Gore Link Link27.04.201612.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link27.04.201612.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link27.04.201612.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link27.04.201612.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link27.04.201612.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija - Poreske uprave Link Link27.04.201612.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link27.04.201612.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaUprave za inspekcijske poslove Link Link25.04.201610.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva pravde Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaUprave za inspekcijske poslove Link Link20.04.201605.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaDržavne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki Link Link20.04.201605.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaUprave za inspekcijske poslove Link Link20.04.201605.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaUprave za inspekcijske poslove Link Link20.04.201605.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva održivog razvoja i turizma Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaGeneralnog sekretarijata Vlade Crne Gore Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaVišeg suda u Podgorici Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaUprave za mlade i sport Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva saobraćaja i pomorstva-Direkcije za saobraćaj Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva pravde Link Link15.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva nauke Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst OglasaApelacionog suda Link Link27.04.201612.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva zdravlja Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Link Link20.04.201605.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaZavoda za socijalnu i dječju zaštitu Link Link20.04.201605.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Link Link20.04.201605.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva zdravlja Link Link20.04.201605.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija Link Link20.04.201605.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstvo zdravlja Link Link20.04.201605.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva rada i socijalnog staranja Link Link20.04.201605.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva odbrane Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva vanjskih poslova i evropskih integracija - Uprave za dijasporu Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva vanjskih poslova i evropskih integracija - Uprave za dijasporu Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaZavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaFonda za zdravstveno osiguranje Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaZavoda za intelektualnu svojinu Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprave za šume Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaGeneralnog sekretarijata Vlade Crne Gore Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaFonda za zdravstveno osiguranje Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva rada i socijalnog staranja Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva rada i socijalnog staranja-Uprave za zbrinjavanje izbjeglica Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaGeneralnog sekretarijata Vlade Crne Gore Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva održivog razvoja i turizma Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaVišeg suda za prekršaje Crne Gore Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog suda u Bijelom Polju Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaUprave za inspekcijske poslove Link Link30.04.201616.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija - Poreske uprave Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovno državno tužilaštvo u Podgorici Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva zdravlja Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprave za šume Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija - Poreske uprave Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija - Poreske uprave Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva pravde Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaZaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaSekretarijata za razvojne projekte Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaSuda za prekršaje u Budvi Link Link23.04.201609.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva pravde Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva održivog razvoja i turizma Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva finansija Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaZavoda za zapošljavanje Crne Gore Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaZavoda za zapošljavanje Crne Gore Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovnog suda u Cetinju Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaGeneralnog sekretarijata Vlade Crne Gore Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaOsnovno državno tužilaštvo u Beranama Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Tekst OglasaMinistarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije Link Link16.04.201604.05.2016AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Status Ispravka Osnovni oglas
Tekst KonkursaMinistarstva finansija Link Link20.04.201610.06.2016AktivanNE Link
Tekst KonkursaMinistarstva pravde Link Link16.04.201610.05.2016AktivanDA Link
Tekst KonkursaMinistarstvo rada i socijalnog staranja Link Link16.04.201606.05.2016AktivanNE Link
Ostali oglasi ovog tipa...
Oglas Za potrebe Datum Testiranja Rezultati testiranja Vazi od Vazi do Ispravka Osnovni oglas
Ostali oglasi ovog tipa...