home | mapa sajta | english

  Crna Gora - Uprava za kadrove Razvoj kadrova

 

 

 

 

 

 

izvještaji

obuke

foto

Home > Regionalna škola za državnu upravu Danilovgrad, Crna Gora

PROJEKAT ReSPA

 

Projekat ReSPA je jedan od najznačajnijih projekata na Zapadnom Balkanu iniciran u cilju unapređivanja regionalne saradnje u oblasti javne uprave, jačanju administrativnih kapaciteta i razvoja  kadrova u skladu sa principima evropskog administrativnog prostora. 

Istorijat ReSPA

U skladu sa “Solunskim programom za Zapadni Balkan” koji su odobrile vlade zemalja regiona i Savjet ministara Evropske unije 2003. godine, u Briselu je u maju 2006. godine potpisan "Protokol o saradnji u stvaranju Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA)" između vlada Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, BJR Makedonije, Crne Gore, Republike Srbije i UNMIK-a u ime Kosova, u prisustvu predstavnika Evropske komisije.

Nakon potpisivanja Protokola, otpočela je implementacija ReSPA-e po fazama. Pomenuti Protokol predviđa razvoj Regionalne škole za državnu upravu u 3 faze:
Prva faza se odnosila na uspostavljanje mreže za razvoj ljudskih resursa i jačanje administrativnih kapaciteta kroz obuke u zemljama članica ReSPA/e
Druga faza je  institucionalizacija – škola u regionu  koja će se baviti profesionalnim usavršavanjem državnih službenika iz regiona i šire. 
Treća faza je  formiranje akademske institucije na regionalnom nivou.

PRVA FAZA

U I  Fazi ReSPA/e utvrđene su aktivnosti ReSPA/e kroz regionalnu analizu potreba za profesionalnim usavršavanjem,  na osnovu koje je utvrđen Program obuke za 2007/2008.godinu, a na osnovu kojeg su realizovani seminari, ljetnje i zimske škole, konferencije…
Tako u 2007.godini ReSPA je uspostavila profesionalne kontakte sa velikim brojem institucija i organizacija u zemljama EU i zemljama Zapadnog Balkana koje se bave profesionalnim usavršavanjem. ( EIPA, EKDDA, ILLO, NISPA cee, ENA, SSPA, sa kojima je realizovala veliki broj seminara).
Svojim aktivnostima ReSPA podstiče saradnju između institucija za državnu upravu zemalja članica i sličnih institucija zemalja EU kako bi doprinijela razmjeni informacija i iskustava u cilju poboljšanja saradnje i promovisanja dobre prakse.
Kroz svoj veb sajt www.respa.web.eu, ReSPA podržava razmjenu informacija u različitim oblastima djelovanja državne uprave i napredovanja u procesu evropskih i  evroatlanskih integracija. Na ReSPA/inom web sajtu se mogu naći različite publikacije, elektronski časopis, elektronska regionalna biblioteka, kao i posebna izdanja

 

DRUGA  FAZA

Početkom 2008 godine, otpočela je priprema za II Fazu ReSPA/e: institucija u regionu 
Nakon što su sve zemlje članice na poziv Evropske Komisije dobile mogućnost da apliciraju za sjedište ReSPA/e, Vlada Crne Gore je  pismom namjere potvrdila spremnost da ponudi sjedište ReSPa/i u Crnoj Gori. Predsjednik Opštine Danilovgrad, Branislav Đuranović je ponudio objekat na području svoje opštine i izrazio spremnost da pomogne u budućim aktivnostima na realizaciji ovog projekta. Na VI Upravnom odboru ReSPA/e koji je održan 31 januara 2008.godine u Parizu , član Upravnog odbora iz Crne Gore Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove  je prezentirala aplikaciju za sjedište ReSPA/e, i nakon glasanja članova Upravnog odbora odlučeno je da sjedište ReSPA/e bude u Danilovgradu.
Izbor Crne Gore za zemlju domaćina ReSPA-e podrazumijevao je  čitav niz obaveza i aktivnosti koje je Crna Gora morala  što prije preduzeti. Direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković sa svojim saradnicima,  uspješno koordinira sve aktivnosti na uspostavljanju Regionalne škole za državnu upravu, sarađuje i učestvuje u  implementaciji aktivnosti od strane Sekretarijata ReSPA/e, i redovno podnosi Vladi Izvještaje o svim preduzetim aktivnostima.

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji objekta  za potrebe ReSPA/e u Danilovgradu (objekat od 1.600 kvadrata u kojem će biti smješten trening centar, kao i objekat od oko 3.000 kvadrata za smještajne kapacitete) teku po utvrđenoj dinamici, i završetak radova se očekuje krajem 2008 godine.

Sve aktivnosti  koje se odnose na institucionalizaciju ReSPA/e: utvrdjivanje Budžeta ( u kojem sve zemlje članice jednako participiraju), unutrašnja akta institucije, Program rada institucije kao i Međunarodni sporazum o uspostavljanu regionalne škole za državnu upravu ReSPA (potpisan 21. novembra 2008. godine) koji će stupiti na snagu kada ga pet država članica ReSPA prihvate ili ratifikuju u parlamentarnoj proceduri i polože ratifikovane instrumente depozitaru ( depozitar – Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore), su u završnoj fazi.

sporazum

Evropska komisija je objavila tender za opremanje prostorija škole koji se očekuje u prvom kvartalu 2009. godine isti mora biti ponovljen zbog slabog interesovanja ponuđača iz regiona.Objavljivanje tendera se očekuje početkom jula mjeseca ove godine i planira se da ReSPA otpočne sa radom na jesen  2009 godine.
Uprava za kadrove je objavila tender za opremanje restorana i kuhinje i angažovala ponuđače koji će do kraja jula 2009 opremiti kuhinju sa najsavremenijom opremom koja će pružati  usluge samoposluživanja.

Na predlog Upravnog odbora i Evropske Komisije formirana je Komisija za izbor direktora ReSPA/e u sastavu:predsjednik Komisije –Jadranka Đurković,Tatjana Čorlija Milivojević-Ministarstvo inostranih poslova i integracija Hrvatske,Hazim Kažić-Agencija za državne službenike Bosne i Hercegovine ,Peter Goldschmidt-direktor EIPA Luxemburg, Philippe Vermeulen –SIGMA Francuska, uz logističku podršku Nicolas Dubois –SIGMA i Evropske komisije u svojstvu posmatrača –Donka Prodanova.Komisija prema usvojenoj proceduri izabrala je najboljeg kandidata za direktora ReSPA-e i to će predložiti na Upravnom odboru.

U 2009 godini EIPA iz Mastrikta ( Evropski institut za državnu upravu) je preuzela ulogu Sekretarijata ReSPA od strane OECD/a.EIPA će pružati pomoć u jačanju administativnih kapaciteta budućeg ReSPA/inog Sekretarijata (kada počne sa radom u Danilovgradu) i pomagati u realizaciji ReSPA/inih aktivnosti.

najave seminaraProgramom  ReSPA za 2009. godinu predviđeno je 2500 seminarskih dana po polazniku obuke. Prva obuka iz Programa za 2009 godinu održana je u periodu od 17-19 februara u Podgorici pod nazivom »Politika državne pomoći« koju je pohađao 21 učesnik iz zemalja regiona.

 

Radovi na izgradnji i  rekonstrukciji ReSPA-e kao i uređenju prostora su završeni.
Uprava za kadrove je nabavila svu neophodnu dokumentaciju za tehnički prijem objekta koji se očekuje da će svečano biti otvoren ove jeseni.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
   | Home | O nama | Kadrovsko upravljanje | Razvoj kadrova | Informacioni sistem | Publikacije |   
   | Aktuelnosti | Saradnja | Korisni linkovi | Foto galerija |